פרשת יתרו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן פרשת יתרו – משה ומעמד הר סיני במעמד הר סיני התגלה מעין "ויכוח" בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. מכך ניתן ללמוד על מהות מעמד הר סיני: האם מדובר במסירת תוכן נבואי לכל עם ישראל, כפי שציפה משה, או שמא החוויה הרוחנית היא העיקר, חווית התגלות ה' וההכרה שאין קיום אחר בלעדיו. כיוון זה מסביר נקודות נוספות בהכנה למעמד הר סיני, ואת תגובות ה' ומשה לאחריו. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק משפחתו של משה 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת יתרו - אימתי היו שלושת ימי ההגבלה? מתי ניתנה התורה? מפשט הכתובים עולה שהתורה ניתנה בג' בסיוון, אך מסורת חז`ל מלמדת שהיא ניתנה בו' בו. האם הקב`ה אמר את עשרת הדברות לעם ישראל במישרין, או באמצעות תיווכו של משה? מהי ההקבלה בין מעמד הר סיני לבין מות נדב ואביהו ביום השמיני למילואים? 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת יתרו–"שְׁמַע בְּקֹלִי אִיעָצְךָ וִיהִי אֱ-לֹהים עִמָּךְ" לאחר יישומה המוצלח לכאורה של עצת יתרו והפרידה ממנו, חוזרת התורה בספר במדבר לפרידה נוספת מיתרו. מדוע? מתוך שאלה זו נבקש לעסוק בשאלת היחס בין משפחה לעם בעם ישראל, ומתוך כך להבנת פתרונו של יתרו. לסיום, נראה שהפתרון ש-ה' מציע מעמיד רובד משמעותי אצל שופטי ישראל: "ואצלתי מן הרוח". 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת יתרו– מהנהגת הנס להנהגת הדיבור – מעמד הר סיני מעמד הר סיני הוא אירוע מכונן בעם ישראל. כפי שנראה, מעמד זה העביר את עם ישראל מהנהגת הנס להנהגת הדיבור ושחרר אותם מהיראה הנובעת מפחד ליראה בחירית. בשולי הדברים, נציין שב"עשרת הדברים" היו שנים עשרת לאווין, וניגע בקצרה ביסודות ענין זה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת יתרו– מהנהגת הנס להנהגת הדיבור – מעמד הר סיני מעמד הר סיני הוא אירוע מכונן בעם ישראל. כפי שנראה, מעמד זה העביר את עם ישראל מהנהגת הנס להנהגת הדיבור ושחרר אותם מהיראה הנובעת מפחד ליראה בחירית. בשולי הדברים, נציין שב"עשרת הדברים" היו שנים עשרת לאווין, וניגע בקצרה ביסודות ענין זה. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת יתרו - יתרו לשם מה בא יתרו למחנה ישראל? האם הוא צדק בעצתו למשה, והאם משה ציית לעצה זו? מתי אירעה פרשת יתרו, ומתי אירעו הפרשיות המקבילות לה - מינוי הזקנים ומינוי השופטים? מדוע עונשם של ישראל בקברות התאווה היה כה חמור, ומהו ההבדל בין בקשת הבשר שבפרשת בהעלותך לבין בקשת הבשר שבפרשת בשלח? 01- פרשת השבוע
הרב איתיאל גולד פרשת יתרו: מי אתה משה רבינו? כיצד יתרו מסייע לזהותו המורכבת של משה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת יתרו - הדיבר העשירי - `לא תחמד` - וטעמו האם "לא תחמוד" ו"לא תתאווה" הם שני איסורים שונים, או איסור אחד? מהו טעמו של האיסור לא לחמוד? כיצד אפשר לצוות ציוויים בתחום הרגש? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת פילון והרס"ג, המדגישים את הפגיעה באדם החומד עצמו. 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור 'וישתחו וישק לו' – כפל המשמעות בסיפור המפגש בין משה ליתרו ומשמעותו 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין 'דרך ארץ שקדמה לתורה' בפרשתנו מגיע יתרו אל מחנה ישראל, והנה הוא רואה את משה - איש יחידי יושב, וכל העם עומד עליו למשפט מבקר ועד ערב. "לֹא טוֹב הַדָּבָר אֲשֶׁר אַתָּה עֹשֶׂה" הוא אומר לו, וגם מטעים את דבריו: נָבֹל תִּבֹּל גַּם אַתָּה גַּם הָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר עִמָּךְ כִּי כָבֵד מִמְּךָ הַדָּבָר לֹא תוּכַל עֲשׂהוּ לְבַדֶּךָ". יתרו לא נעצר בעמדת המבקר, ויש לו גם עצה טובה: "וְאַתָּה תֶחֱזֶה מִכָּל הָעָם אַנְשֵׁי חַיִל יִרְאֵי אֱ-לֹהִים אַנְשֵׁי אֱמֶת שׂנְאֵי בָצַע וְשַׂמְתָּ עֲלֵהֶם שָׂרֵי אֲלָפִים שָׂרֵי מֵאוֹת שָׂרֵי חֲמִשִּׁים וְשָׂרֵי עֲשָׂרֹת: וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם בְּכָל עֵת וְהָיָה כָּל הַדָּבָר הַגָּדֹל יָבִיאוּ אֵלֶיךָ וְכָל הַדָּבָר הַקָּטֹן יִשְׁפְּטוּ הֵם וְהָקֵל מֵעָלֶיךָ וְנָשְׂאוּ אִתָּךְ" (שמות י"ח, כא-כב). 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מקומה של המשפחה בשליחותו של משה במצרים 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת יתרו - מֵי סיני מדוע חוזרת התורה על חובת ההגבלה - הרחקת בני ישראל מהר סיני? האם בני ישראל הגיעו לסיני לראשונה ערב קבלת עשרת הדיברות, או שמא ביקרו שם כבר קודם, בנסיון מסה ומריבה? מדוע מקבילה התורה בין מעמד הר סיני לבין בקשת המים במסה ומריבה? 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת יתרו - עשרת הדברים התורה אומרת שמה שכתב ה' על הלוחות מחולק לעשרה 'דברים'. אולם, החלוקה ביניהם וזיהוי כל אחד מהם לא מופיע התורה. בשיעור זה נביא שלוש חלוקות המבוססות על המסורה, ונציע חלוקה רביעית. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת יתרו - מעמד הר סיני עיון במעמד הר סיני מעלה מספר שאלות ותמיהות. המאמר עוסק בניתוח המטרה של מעמד הר סיני, בתוצאות שהיו לו ובהשלכותיו לעתיד. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת יתרו - אחרית הדבר' של מעמד הר סיני לאחר מתן תורה מצווה התורה כמה ציוויים: עשיית מזבח אדמה, איסור סיתות אבני המזבח ואיסור עלייה למזבח במעלות. מצוות אלו קשורות באופן ישיר למעמד הר סיני, ודווקא דרכן מתבארת המשמעות העמוקה של נתינת התורה לישראל. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת יתרו - מעמד הר סיני למי נאמרו עשרת הדברות? מהו הסדר הכרונולוגי של הדיברות, כ]י שעולה מדהתיאור בספר דברים ובספר שמות? למה עוברת התורה מתיאור של התגלות הקב"ה בשם ה' להתגלות בשם אלוקים? כיצד זה קשור לחששו של העם מכך שהקב"ה ימשיךלידבר איתם? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת יתרו - `במשך היובל המה יעלו בהר` `במשך היובל` - מהי תקיעת השופר שמתירה לעלות להר סיני לאחר שהעם הוגבל מלעלות להר? העם היה צריך לעלות להר לאחר רדת השכינה אליה ולקבל את התורה `פנים בפנים` אולם העם פחד וביקש את תיווכו של משה. חשש זה הוא חיובי אולם יש לו מחיר רוחני בכך שלא נוצר המפגש `פנים אל פנים`. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת יתרו - מעמד הר סיני בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות הסדר בתורה באופן כללי. בחלקו השני, מתעסק המאמר באי-הבהירות המופיעה במעמד הר סיני: האם הקב`ה נגלה ממש לבני ישראל, או רק נתגלה אליהם בענן? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת יתרו - מטרת המסע במדבר 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת יתרו - בואו של יתרו אל משה ואל ישראל מהו המוקד של סיפור הגעת יתרו? האם זהו סיפור משפחתי או סיפור בעל מימד רוחני? מתוך ניתוח ספרותי, הכולל חלוקת הסיפור לשני חלקים והשוואה בין שניהם, עולה שחלקו הראשון של הסיפור הוא אכן סיפור משפחתי, אלא שאז חל שינוי והסיפור מקבל משמעות רוחנית. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת יתרו - עשרת הדיברות במקביל לחלוקת שני לוחות הברית לעשרת הדיברות, ניתן לחלק אותם לשנים-עשר לאווים, ששה כנגד ששה. על הלוח הראשון מופיעים לאווים שבין האדם למקום בצירוף טעמים וסיבות, ואילו על הלוח השני מופיעים לאווים שבין האדם לחבירו, מוחלטים וללא נימוקים. מהו פשרם של הבדלים אלו? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן וְשׁוֹמֵעַ תּוֹכַחַת קוֹנֶה לֵּב בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי כיבוד אב ואם המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן לעבדך באמת חסידות לפרשת שבוע

עמודים