פרשת לך לך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן וירד אברם מצרימה מדוע אברם יורד מצרימה? מדוע הוא מוכן לוותר על שרה? האם יש הגיון מאחורי הפעולות הללו? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי בחירת אברהם הפסוקים אינם מציינים את סיבת הבחירה באברהם. הרב גיגי מציג שלושה הסברים שונים לשאלה זו, ומתייחס למשמעות הדברים גם לחיינו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פדיון שבויים אברהם נפגש עם מלך סדום ומתמודד מולו על אף שהוא רשע. מכך אנו למדים על חשיבותה של מצוות פדיון שבויים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל מצוַת המילה מטרת האדם היא לקדש את הטבע, ולא לקבל כל דבר טבעי כדבר חיובי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת לך לך - ייחודו של אברהם על בסיס חתימת הברכה הראשונה בתפילת עמידה, הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מבחין בייחודו של אברהם אבינו ביחס ליצחק ויעקב, ומכאן מסיק מסר משמעותי מדמותו של אברהם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין אברהם אהבי שתי דמויות המופת של עם ישראל, אברהם ומשה, מסמלות שתי דרכים שונות בעבודת ה' - עבודה מאהבה ועבודה מיראה. לכל סוג עבודה יתרון משלו, וגדולתו של אברהם היא בכך שהאהבה הגדולה אותה עבד את ה' הייתה מיוסדת על יראה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין ייחודו של אברהם תפילת עמידה נפתחת בא-לוקי אברהם, א-לוקי יצחק וא-לוקי יעקב. מדוע יש צורך בהפרדה הזו? מצד שני, הברכה מסתיימת רק עם אזכור אברהם. במה הוא היה שונה משאר האבות? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין אברהם העברי מהיכן צמח אברהם? כיצד הופיע לפתע על בימת ההיסטוריה? כיצד התמודד מול הסביבה שבה גדל? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין והיה ברכה מהי גדולתו של אברהם על פני שאר האבות? מסביר, שראשית, היה אברהם הראשון ובכך קנה לו זכות ושנית, בכך שהיה ראשון הכיר הוא בהקב`ה ללא כל עזרה, ללא אדם אחר שינחיל לו את האמונה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל בחירת אברהם פרשתינו מלמדת אותנו שלושה יסודות חשובים בעניין בחירת עם ישראל: הבחירה איננה תלויה במעשי עם ישראל; ארץ ישראל היא חלק בלתי נפרד מהבחירה; ויד ה' מכוונת את עם ישראל גם בלי ידיעתו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל ברית המילה מה הקשר בין ברית המילה לבין שינוי שמו של אברהם ל`אב המון גויים`? היאך היא הדרך להשפיע על העולם? איזה מסר משדרת ברית המילה לעולם כולו? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין איש הרוח ואיש המעשה פרשת לך לך מגלה בפנינו שתי בחינות בדמותו של אברהם: איש המעשה מחד, ואיש הרוח מאידך. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין על שתי מלחמותיו של אברהם דור המבול ודור הפלגה חטאו באתיאיזם. הם לא הכירו כלל בקיומו של א-ל מכל סוג. הגעתו של אברהם לאמונה היא על ידי צפייה דווקא בעבודה זרה, דווקא באלו שחפשו במה להאמין. אברהם נלחם בעבודה זרה, אך בעיקר באתיאיזם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין מוסר המלחמה של אברהם אבינו אברהם מודאג מכך שאולי הרג חפים מפשע. עלינו ללמוד מידה זו מאברהם- גם עם מצב המלחמה הבלתי פוסק עם שכנינו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין קיומה של ההבטחה האלוקית האם חטא יכול להשפיע על הבטחה של הקב`ה? מה ניתן ללמוד מכך על השפעת מעשינו על התוכנית האלוקית? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת לך לך - אברהם אבינו – בין ריה"ל לרמב"ם הרב מדן מציג מחלוקת דעות בשאלה מדוע נבחר אברהם, מחלוקת בין ריה"ל לרמב"ם, ומראה כיצד מדובר על הבדלי גישות עקרוניים הנוגעים לעיקרי אמונה נוספים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת לך-לך - א-לוקי השמים וא-לוקי הארץ מה מספר אברהם לבני דורו על אודות הקב`ה? מהפסוקים רואים שאברהם הפך את הקב`ה מא-לוקי השמים בלבד ל א-לוקי השמים וא-לוקי הארץ. אך יש בכך שתי סכנות: הפיכתו של הקב`ה לאלוקי הארץ בלבד - חטא ההגשמה, והמחשבה שהקב`ה מולך רק בתחתונים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב פרשת לך-לך - קוי ה' ילכו ולא ייגעו דמותו של אברהם מלמדת את כל הדורות שאחריו מהי אהבת ה', כיצד הקב`ה בוחר באוהביו ועל היחס הרצוי שבין המלחמה באומות העולם לבין הבאתם אל תחת כנפי השכינה. שיעורים על ההפטרות
הרב ברוך גיגי אברהם אבינו - ראשית של אמונה ותורה מהו ההבדל המהותי בין אברהם לבין לוט? מדוע הם נאלצו להיפרד איש מרעהו?
אריאל שופר ליישוב סכסוכים משפחתיים מהו ההבדל המהותי בין אברהם לבין לוט? מדוע הם נאלצו להיפרד איש מרעהו?
הרב עודד מיטלמן פרשת לך לך - חיוב האב במילת בנו המשנה בקידושין כותבת שהאב חייב למול את בנו. שואל על כך ה"מנחת חינוך": אם הבן לא נימול בהיותו קטן, האם האב חייב למול אותו גם לאחר שגדל ועבר את גיל בר המצווה?
הרב עודד מיטלמן פרשת לך-לך - לך לך לאחר שאברהם נדרש לשכוח את ביתו, את מולדתו ואת בית אביו - מתגלה אליו לפתע ה'. בתוך הכאוס אין טבעי יותר מלהתייאש ולשקוע, אך לפתע - פורצת ההתגלות.

עמודים