פרשת מסעי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ד"ר יעקב נגן "ולארץ לא יכופר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו" - שתי בחינות בערי מקלט שתי בחינות בערי מקלט 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת מסעי - היחיד והשבט בנחלת הארץ בפרשתנו מוזכרת בעייתם של בני שבט מנשה עם הירושה של בנות צלפחד. ניתוח ספרותי מראה שפרשה זו היא חציה השני של פרשת בקשתן של בנות צלפחד. אם כן - מדוע הפרידה התורה בין שני הסיפורים, ודחתה את המחצית השנייה עד פרשתנו? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט ערי 'מקלט' (ל"ה, ט-לד) – משמעות השם תנא: תלמיד שגלה – מַגלין רבו עמו, שנאמר (דברים ד', מב) "[וְנָס אֶל אַחַת מִן הֶעָרִים הָאֵל] וָחָי". ומבארת הגמרא: עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא (- עשה לו דבר שיהיה לו חיוּת). 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת מסעי - רוצח בשגגה ועיר המקלט לערי המקלט תפקיד כפול: בשלב הראשון - הן מהוות מקום מקלט לרוצח מפני גואל הדם; ובשלב השני - אם מתברר שהרוצח הוא רוצח בשגגה, השהות בעיר מהווה מעין עונש גלות עד מות הכהן הגדול. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת מסעי - גבולות הארץ מדוע גבולות הארץ מובאים בצורה מעורפלת? האם הארץ היא מהנילוס לפרת, או מדן ועד באר שבע? המאמר עוסק בשאלה זו, ומחלק בין הפן הלאומי לבין הפן האישי. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת מסעי - לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה פרשת מסעי, החותמת את ספר במדבר, עוסקת בשני נושאים עיקריים: סיכום מסעות ישראל במדבר, והכנות אחרונות לקראת הכניסה לארץ. בכך, פרשה זו, האחרונה בספר, מהווה סיכום מתאים לתוכנו של ספר במדבר, המתאר את ההליכה במדבר לקראת הכניסה לארץ. אנו נתמקד בתיאור המסעות (פרק ל"ג, פסוקים א' - מ"ט), וננסה לראות כיצד הוא מסכם את תקופת המדבר. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת מטות-מסעי – בְּעַרְבֹת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן יְרֵחוֹ: חתימתו של ספר במדבר ספר במדבר נחתם בדברים שנאמרו "בערבות מואב על ירדן ירחו". במהלך השיעור ננסה להבין את הקישור בין חתימה זו, לבין שני המקומות הנוספים בהם מופיע במפורש מיקום זה, ומתוך כך נעמיק ביחס בין נחלת עבר הירדן לבין שאר ארץ ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות הגרי'ז סולובייצ'יק: הגולן הוא חלק מארץ ישראל - על מעמדה הייחודי של נחלת בני מנשה בגלעד ובבשן מהו מעמדה הייחודי של נחלת מנשה בגלעד ובבשן? מהם ההבדלים בין ראובן וגד לבין חצי שבוט המנשה בכל הנוגע לבקשה לנחלה בעבר הירדן ולכיבוש והתנחלות עצמן? מהו מעמדה ההלכתי של נחלת מנשה בבשן ובגלעד? מהם דעתו של הגרי`ז בשאלה זו? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת מסעי – שירת הגיאוגרפיה המקראית 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת מסעי – פרשת ערי המקלט 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת מסעי - אחרית דבר עיון מדוקדק בפתיחת הפרשה, הפורטת את תחנותיהם של בני ישראל במסעם במדבר סיני, יראה כי אין זו רשימת סיכום גרידא. רשימה זו ממחישה את החשיבות הרוחנית שבכל חלקי המסע, שהגיע עתה לסיומו. נוסף על כך, השיעור דן בפרשייה החותמת את הספר: טענתם של ראשי שבט יוסף ביחס לנחלת צלפחד. כפי שנראה, גם פרשייה זו חוזרת לנושאים שעלו בראשית הספר. היא מדגישה את החשיבות של העצמאות האישית ושל סמכות השבט גם יחד, והמסר שלה הולם את הנושא המרכזי של הספר כולו: הקמת המחנה, בואו לגבול ארץ ישראל וההכנה לקראת חציית הירדן. ייתכן שיש בפרשייה זו גם משום סגירת מעגל עם סופו של ספר בראשית, כדי לציין את סיום תקופת הגלות, הסבל והשעבוד, שהחלה עם מות יוסף. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין ונס שמה רוצח "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי אַתֶּם עֹבְרִים אֶת הַיַּרְדֵּן אַרְצָה כְּנָעַן: וְהִקְרִיתֶם לָכֶם עָרִים עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם וְנָס שָׁמָּה רֹצֵחַ מַכֵּה נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה: וְהָיוּ לָכֶם הֶעָרִים לְמִקְלָט מִגֹּאֵל וְלֹא יָמוּת הָרֹצֵחַ עַד עָמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט: וְהֶעָרִים אֲשֶׁר תִּתֵּנוּ שֵׁשׁ עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם" (במדבר ל"ה, ט'-י"ג). בפרשתנו, מצווה א-להים את משה להקרות ערי מקלט - "וְנָס שָׁמָּה רֹצֵחַ מַכֵּה נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה". הוראה זו חוזרת על עצמה בנאום משה בספר דברים, ערב הכניסה לארץ, אלא ששם מופעה הוא אחר. השוני מתבטא בהלכות, ולא פחות מכך - בעולם הרוח, בתפישת העולם . עיון זה יתמקד ביחס בין שתי הפרשיות. נבקש להבין מהו הערך אליו מחויבת כל אחת מהן. ההבנה תשמש כחלון הצצה אל עבר תופעה מקראית נפוצה, במהלכה הלכה או פרשייה חוזרות על עצמן יותר מפעם אחת. עיוננו הראשון יתמקד בספר במדבר. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת מסעי - דיני הנחלות האם חולקו הנחלות לפי מספר האנשים או לפי הגורל? המאמר עוסק באופן חלוקת הארץ לנחלות, ובמשמעות ההחלטה לתת לבנות צלפחד נחלה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת מסעי - ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם מה בין גבולות ארץ כנען שבפרשת מסעי לבין גבולות הארץ שבספר בראשית? מדוע התורה מדגישה בספרי ויקרא ובמדבר את "ארץ כנען", ואילו בספר דברים מודגשת דווקא "הארץ" - מנהר מצרים עד נהר פרת? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן ניסיון העושר בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן מסע האדם בעולם חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת מסעי - תוכחות משלימות השיעור משווה בין נבואת הפורענות של ישעיהו לנבואת הפורענות של ירמיהו. בימי ישעיהו הבעיה היא שחיתות מוסרית. לעומת זאת בימי ירמיהו העם כבר מאוים מהאויבים ומרגיש צורך לפנות לגורם רוחני אך הם בוחרים בעבודה זרה במקום בקב"ה. ישעיהו מפנה את טענותיו לעם ואילו ירמיהו מפנה את עיקר טענותיו להנהגה. בעיני ירמיהו עבודה זרה איננה רק "טעות" אלא גם בגידה בקב"ה וביחסים האישיים שיש לעם ישראל עם אלוקיו. עיון בהפטרות
הרב בנימין תבורי מצוות יישוב ארץ ישראל האם מצוות ישוב ארץ ישראל הינה מצווה מן התורה? הרמב`ן אכן מונה מצווה זו במניין המצוות ומפליג בחשיבותה, אולם הרמב`ם השמיט מצוה זו ממניינו שלו. מדוע? בשיעור זה נציג גישות שונות לשאלה זו, החל בדעות הסבורות שלדעת הרמב`ם זו מצווה שאינה נוהגת לדורות, או שזו מצוה מדרבנן בלבד, דרך דעות הסבורות שמדובר במצוה יסודית העומדת בבסיס התורה כולה, וכלה בדעה המסבירה כי מדובר במצוה טבעית, שכל עם חפץ בה, ולכן אין למנותה. בסיום השיעור הלכה יומית בענייני ברכות הנהנין - האם קיים דין ספק ברכות להקל בברכה ראשונה? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי הלכה ונבואה חז`ל קבעו כי נביא אינו רשאי להוסיף על מצוות התורה. בשיעור זה נדון בטיב היחס שבין הלכה ונבואה: מהו ההבדל היסודי בין נבואתו של משה רבנו, שהיא התורה לבין נבואת נביאים אחרים? האם איסור חידוש מצוה כולל גם איסור על שחזור הלכות על ידי נבואה? מה פשר קביעת חז`ל כי `לא בשמיים היא`? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשיות מטות-מסעי מהו ההבדל היסודי בין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר הנביאים - מדוע משה מתנבא בלשון `זה`, מה שלא מצינו בשאר הנביאים? כיצד יש להבין את דרשת חז`ל על כך ש`אתם קרויים אדם ואין הגויים קרויים אדם`? מדוע ישנה חובה להתקין שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, בעוד שרק שניים וחצי שבטים יושבים שם? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשיות מטות-מסעי קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק משמעותה של עיר המקלט בשתי פרשיות בתורה נידון דינו של הרוצח בשגגה - גלותו לעיר מקלט, בפרשתנו ובפרשת שופטים. האם מדובר באופן בסיסי בעונש, המחליף את עונש המוות של הרוצח במזיד? או שמא עיר המקלט נועדה להגן על הרוצח בשגגה מפני זעמו של גואל הדם, ואין מטרתה להעניש את הרוצח בשגגה? עיון בפסוקים מגלה הבדל בשאלה זו בין אופיה של עיר המקלט כפי שהוא מוצגת בפרשת מטות-מסעי לבין אופי עיר המקלט בפרשת שופטים. ייתכן שהבדל זה עמד בשורש הבחנתם של חז`ל בין מקרים שונים של רצח בשגגה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק נחלת עבר הירדן המזרחי בפרשתנו אנו למדים על נחלת עבר הירדן המזרחי על ידי בני גד, ראובן וחצי שבט המנשה. האם ישנו הבדל בין נחלתם של בני גד וראובן, אשר יזמו את הפנייה אל משה, לבין חצי שבט המנשה שצורף לנחלה מאוחר יותר? בשיעור זה ננסה לעמוד על שאלה זו דרך עיון מדוקדק בפרשיית מלחמת ארבעת המלכים ובראשיתו של ספר דברים. מעיון בפרשיות הללו מתגלה שמעמדם של חלקים שונים בעבר הירדן המזרחי אינו זהה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת מטות-מסעי קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשיות מטות-מסעי קש"ת - פרשת השבוע

עמודים