פרשת מקץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בני להמן עיונים בפרשת מקץ ובענייני חנוכה שיעור זה נחלק לשני נושאים: בחלק הראשון של השיעור נעסוק בראשיתה של פרשת מקץ, ובעיקר בשאלה מדוע לא קיבל פרעה את פתרון החלומות שהוצע לו על ידי יועציו, ומהו החידוש היסודי בפתרונו של יוסף. בחלק השני של השיעור נעסוק בענייני חנוכה, במחלוקתם של בית שמאי ובית הלל האם ההדלקה היא מוסיף והולך או פוחת והולך, וכן בשאלה האם ניתן להדליק נר חנוכה בנר שעווה. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת מקץ קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק חלומות פרעה ופתרונו של יוסף בשיעור זה ננסה להתחקות אחר ייחודו של פתרון יוסף את חלומות פרעה דרך עיון מדוקדק בחלומות פרעה ובחינה האם ישנו הבדל בין חלום הפרות וחלום השיבולים. נדמה שאכן ישנו הבדל שכזה, והוא משקף את העובדה שהקב`ה מציב לפני פרעה שני תרחישים אפשריים ביחס לרעב ולשבע העתידים לבוא. יוסף קולע בדיוק לנקודה זו, ולכן התיישב פתרונו על לב פרעה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת מקץ קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק דמותו של יהודה פרשת מקץ מעלה על הבמה את דמותו של יהודה כמנהיג האחים. עיון מדוקדק בפרשה מגלה כי בשני הקשרים מתגלות תכונותיו הייחודיות של יהודה: ההקשר האחד הוא בכך שעל אף שיהודה מקבל אחריות על בנימין רק על מנת שיוכל לחזור למצרים,הרי שברגע האמת אחריות זו נהפכת לאחריות מוסרית של ממש; ההקשר השני הוא בכך שיהודה מצליח לעורר את יעקב מדכאונו בדבריו, ולהפוך אותו לרגע קצר ל`ישראל`. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת מקץ חלומות פרעה ופתרונם קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן פרשת מקץ