פרשת מקץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בני להמן עיונים בפרשת מקץ ובענייני חנוכה שיעור זה נחלק לשני נושאים: בחלק הראשון של השיעור נעסוק בראשיתה של פרשת מקץ, ובעיקר בשאלה מדוע לא קיבל פרעה את פתרון החלומות שהוצע לו על ידי יועציו, ומהו החידוש היסודי בפתרונו של יוסף. בחלק השני של השיעור נעסוק בענייני חנוכה, במחלוקתם של בית שמאי ובית הלל האם ההדלקה היא מוסיף והולך או פוחת והולך, וכן בשאלה האם ניתן להדליק נר חנוכה בנר שעווה. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת מקץ קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק חלומות פרעה ופתרונו של יוסף בשיעור זה ננסה להתחקות אחר ייחודו של פתרון יוסף את חלומות פרעה דרך עיון מדוקדק בחלומות פרעה ובחינה האם ישנו הבדל בין חלום הפרות וחלום השיבולים. נדמה שאכן ישנו הבדל שכזה, והוא משקף את העובדה שהקב`ה מציב לפני פרעה שני תרחישים אפשריים ביחס לרעב ולשבע העתידים לבוא. יוסף קולע בדיוק לנקודה זו, ולכן התיישב פתרונו על לב פרעה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת מקץ קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק דמותו של יהודה פרשת מקץ מעלה על הבמה את דמותו של יהודה כמנהיג האחים. עיון מדוקדק בפרשה מגלה כי בשני הקשרים מתגלות תכונותיו הייחודיות של יהודה: ההקשר האחד הוא בכך שעל אף שיהודה מקבל אחריות על בנימין רק על מנת שיוכל לחזור למצרים,הרי שברגע האמת אחריות זו נהפכת לאחריות מוסרית של ממש; ההקשר השני הוא בכך שיהודה מצליח לעורר את יעקב מדכאונו בדבריו, ולהפוך אותו לרגע קצר ל`ישראל`. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת מקץ חלומות פרעה ופתרונם קש"ת - פרשת השבוע
הרב יעקב מדן מי ימלל גבורות ה' על קנאותו של מתתיהו הוסיף בנו יהודה המקבי קומה נוספת שאותה אנו מציינים בחנוכה ובה נעסוק. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל הערה על חומריות, מכובדות וסדר החיצוניות היא ביטוי נוסף להקב`ה בעולם. עלינו להשתמש בה בתבונה ובכבוד הראוי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל החומריות ה'חומר' הוא אחד הדברים הטובים שניתנו לנו, אם רק נדע להשתמש בו כראוי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין מנורה וקטורת שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין מנורה וקטורת - הומניזם וטרנסנצדנטיות התורה מקשרת בין העלאת הקטורת לבין הדלקת המנורה- וכי מה הקשר? המנורה מסמלת לנו את השכל וההגיון- ולכאורה זוהי גישתה של היוונים. אך אנו משלבים את האור הזה עם הקטורת שנוראת בה מיסתורין, את מה שמעל הנראה לנו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב פרשת מקץ - לב מלכים ולב הורים ההפטרה יוצרת הנגדה בין חלומו של פרעה, התמוה והבלתי-ברור, לבין חלומו של שלמה, הפשוט וגלוי. כמו כן, נוצרת הקבלה בין יוסף, הפותר בחכמתו את חלום פרעה, לבין שלמה, המכריע בחכמתו במשפט שלמה בין האם האמיתית לבין האם המזוייפת. שיעורים על ההפטרות
הרב זאב וייטמן פרשת מקץ
הרב עודד מיטלמן פרשת מקץ - קץ שם לחושך המדרש על הפרשה קובע שהקב`ה שם קץ לחושך - כלומר, ידע מראש מתי יוסף ישתחרר מבית האסורים, ויודע מראש עד מתי ישלוט הרע בעולם. מה משמעותו של המדרש?
עוזי פוקס פרשת מקץ המסר המרכזי של פרשת מכירת יוסף הוא שעם כל ההכנות והנסיונות האנושיים לנהל את העולם - בסופו של דבר, הקב`ה הוא המנהל היחיד של העולם. זוהי גם הסיבה לכך שיוסף לא שלח אות-חיים לאביו.

עמודים