פרשת נח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמעון קליין פרשת נח - גבולות בספר בראשית הארץ נשחתת, מלאה בחמס. א-להים רואה, פונה לנוח ומבשרו על תָכניתו. קודם לדיבור זה - מתאר המקרא את המתחולל בליבו של א-להים... 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק הקשת בענן מה טיבו של `אות הברית` – הקשת בענן? מה משותף לברית הקשת ולברית המילה ובמה הן שונות זו מזו? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת נח - על הכפילות שבסיפור המבול כבסיפור הבריאה, גם בסיפור המבול ישנה כפילות מובהקת, ובו תיאור כללי (בשם א-לוהים) ותיאור אישי-פרטי (בשם ה'). כפי שנראה, כפילות זו באה לידי ביטוי ברקע למבול, בפרטי הציווי על התיבה ובנייתה, וגם בקרבן ובקשת הבאים לאחר המבול. במהלך השיעור נעסוק גם בלוח השנה העברי, המורכב משילוב של שנת ירח ושנת שמש, ומופיע בשתי צורותיו גם בתארוך של המבול בתורה. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת נח – "ונעשה לנו שם" – למה לא? מדוע ה' רצה לסכל את מעשי בוני מגדל בבל? מה חסרון ראה ביוזמת בני האדם לפתח את העולם? בשיעור זה נעמיק בסיבה לפעולת ה', לאור ניתוח מטרת בוני המגדל, וכהמשך לקריאת השמות של אדם הראשון. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק אחדות ואינדיבידואליזם בשיעור זה ננסה להציג מבט עדכני על סיפור מגדל בבל. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת נח - אכילת בשר לפני ואחרי המבול 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור "זה ינחמנו ממעשנו" – סיפור המבול ועיקרון התשובה פסוקים רבים בפרשת נח עוסקים בתיאור בניית התיבה, גודלה, החומרים בהם השתמש נח, פתחי התיבה ובעלי החיים שהוכנסו לתוכה. הפירוט הרב מעלה שתי שאלות: א. קיימת הבטחה א-לוהית שלא יתרחש מבול נוסף. אם כן, מהי חשיבותו של הפירוט כשאין בו כל שימוש לעתיד? ב. למרות המאמץ הרב שהושקע בתיבה, ההצלה של נח ומשפחתו ובעלי החיים שהוכנסו אל התיבה לא הייתה מתאפשרת ללא נס א-להי. ממילא, אם בכל מקרה מתרחש נס, לשם מה ההשקעה המרובה בבניית תיבה? האם הנס לא היה בעל עוצמה רבה יותר אילו הניצולים היו נשארים בבתיהם והמבול היה פוסח עליהם (כפי שהתרחש במכות מצרים)? 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת נח - שרידה ותחייה - על צדקותו של נח נח מתחיל כצדיק תמים, אך מסיים את חייו שיכור ומושפל. כיצד מתרחשת טרגדיה כזאת? הקבלה בין נח בסיפור השמדת העולם במבול לבין אברהם ולוט בסיפור השמדת סדום, מגלה כי כשלונו של נח נעוץ בכך שהוא לא דאג לזולתו ולא ניסה לעזור לסביבתו, בניגוד משווע לאברהם, שניסה לעזור אפילו לאנשי סדום החטאים. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת נח – התפתחות החברה האנושית למרות שלשניהם אין חלק לעולם הבא, נראה שיש הבדל בין דור המבול לדור הפלגה. כפי שנראה בשיעור, בעוד שדור המבול הוכיח את הצורך בסדר אנושי חדש, דור הפלגה מייצגים את חטאי החברה האנושית המתפתחת והטכנולוגית, השוכחת את ה'. הפצתם מובילה להכרה שיש צורך בגיוון וברב תרבותיות, וכך נפתח הפתח לאורו של אברהם. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת נח - `וְשַח גַּבְהוּת הָאָדָם` (ישעיה ב', יז) סיפור מגדל בבל ודור הפלגה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? עיון בשיטות השונות, ובהצעת הסבר המתבססת על הרקע התרבותי -היסטורי של אותה תקופה. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת נח - פרשת המבול - בין שתי בריתות על פי פשט הכתובים, נראה שהקב"ה כרת ברית עם עולמו בזמן הבריאה. ברית זו באה לידי ביטוי בציווי הכפול אל נח בנוגע לתיבה ולמבול. אך מדוע, אם כן, היה צורך בברית נוספת לאחר המבול? מה מוסיפה ברית הקשת בענן? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט סיפור המבול – מבנהו המשוכלל 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת נח - נחמת האדמה בהולדת נח מייחל למך כי בהולדו ינחם העולם. נח משמש כתזכורת לכך שישנו טוב באדם, ובכך מפעיל הוא את מידת הרחמים אצל הקב`ה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת נח - התגלות הקב`ה לנח מדוע לא התגלה הקב`ה לנח לבשר לו על סופו של המבול? התשובה לשאלה זו טמונה בהבנת הבעייתיות שבהתגלות הקב`ה במים: במקום שיש מים - יש פחות השראת שכינה. יחס זה מבאר, מלבד את פרשתנו, גם את בריאת העולם וגם את קריעת ים סוף. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת נח - נח, יונה ועורב מה משמעותה של פרשת שילוח העורב והיונה לראות הקלו המים? מדוע נזקק נח לשלחם אם בסופו של דבר ממילא יצא מן התיבה רק בעקבות דבר ה' אליו לעשות כן? ומה פשר יחסי הקרבה והחיבה שיש לו עם היונה, לעומת הניכור והריחוק השוררים בינו ובין העורב? השיעור מנתח את פרשיית שילוח העופות שלב אחר שלב, ועומד על משמעויותיה על רקע ההקבלה בין חידוש העולם לאחר המבול לבין בריאת העולם בפרק א'. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת נח - בין העולם הראשון לשני אם באמת 'התאכזב' הקב`ה מהעולם והביא עליו מבול - מדוע נתן לו להתפתח מחדש? מי ערב שמצב זה לא יחזור על עצמו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההבדל המהותי בין העולם לפני המבול לבין העולם לאחריו: היתר אכילת הבשר. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת נח - פרשיות התולדות פרשיות התולדות השונות מחלקות את חומש בראשית לכמה חלקים. חלוקה זו מלמדת אותנו על עיקר המשמעות של חומש בראשית: הבחירה באברהם ובזרעו. 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן הבריאה החדשה האם מטרת המבול הייתה למחוק את הבריאה כולה, או ליצור את העולם מחדש? באיזה מובן היצירה החדשה שונה מהישנה? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת נח - כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה מדוע בחר ה' באברם? המדרש מספר שני הסברים המשיבים על שאלה זו. סיפור הנפילה לכבשן האש מקביל לסיפורם של חנניה, מישאל ועזריה; וסיפור ניתוץ הפסילים מקביל לסיפורו של גדעון הנותץ את פסילי אביו. עיון בשתי ההקבלות הללו עשוי ללמדנו על הקבלה רחבה בין אברהם לבין גדעון, ועל חטאם של נמרוד ושל אנשי דור הפלגה (שיבוא על תיקונו באחרית הימים, ב`שירת הכרם` של ירמיהו). 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת נח - מגדל בבל מה בא ללמדנו סיפור זה על האנושות? מדוע דווקא סיפור זה מהווה חתימה של תקופת בראשית, ולאחריו עוברים לתקופת האבות? מה היה רע במעשה מגדל בבל? האם בניית עיר ומגדל יכולה להיות בעייתית? האם האחדות איננה דבר חיובי? למה היתה האחדות חשובה להם כל כך? מהי משמעותו של הסיפור כולו? איך מגיב ה' לכל הסיפור? למה בחרה התורה לספר את הסיפור באופן מעורפל? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת נח - נח ומשה קוים רבים מחברים בין נח לבין משה: התיבה, הפרישה מהעולם ארבעים יום וארבעים לילה ועוד. אולם קווי דמיון אלו רק מדגישים את ההבחנה בין שניהם: נח מציל רק את עצמו, ואילו משה מציל את כל בני ישראל. מסיבה זו, קובע הנביא יחזקאל כי אילו יהא נח הצדיק בתוך דור של חוטאים - לא יציל את הדור בצדקותו. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן שחרור מן התלות בחברה בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי פרשת נח המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן נח איש צדיק- 'צדיק אין פעלץ' ('צדיק במעיל') חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת נח - בין `רני עקרה` ל`ענייה סוערה` העקרה מסמלת את חוסר התקווה לעתיד טוב גם כאשר ההווה סביל. לעומתה, הענייה מסמלת את הסבל בהווה למרות התקווה לעתיד טוב יותר. עיון בהפטרות

עמודים