פרשת נצבים
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ניצבים - תשובת ישראל ותשובת ה' פרשת ניצבים נראית המשך ישיר של פרשת כי תבוא, אך מפתיע לגלות שפרשת התשובה מופיעה בנפרד, ולא כחלק מהברית. עיון בפרשת התשובה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת נצבים 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן על תשובה וגאולה משה מודיע לבני ישראל, לאחר שעבר מחצית מפרשת ניצבים, שבסופו של דבר הם יעשו תשובה. בעקבות תחזיתו כי ה' יכעס על בני ישראל עד שיביא עליהם את "כָּל הַקְּלָלָה הַכְּתוּבָה בַּסֵּפֶר הַזֶּה" (דברים כ"ט, כ"ו), משה אומר את הדברים הבאים: 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים! (ל', טו-כ) פרשות נצבים-וילך נקראות ברוב השנים כאחת בשבת שלפני ראש השנה. רק בשנים שבהן ישנן שתי שבתות פנויות בין ראש-השנה לסוכות (שבת אחת בין ראש-השנה ליום הכיפורים ושבת נוספת בין יום הכיפורים לסוכות) מחלקים בין 'נצבים', שאותה קוראים לפני ראש השנה, לבין 'וילך', שאותה קוראים בשבת שובה, ואילו את 'האזינו' קוראים אז בשבת שלפני סוכות. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ניצבים - קללה ללא גאולה?! השיעור משווה בין פסוקי הקללה בברית חורב ופסוקי הקללה בברית ערבות מואב. האם לפי ספר דברים אין גאולה לאחר העונש ואין זכות אבות? נאום משה בפרשת ניצבים משלים את ברית ערבות מואב ובין היתר משה מוסיף את ענין התשובה והגאולה. אך מדוע פרשת התשובה היא רק נספח, ולא חלק אינטגרלי מהברית של ערבות מואב? ברית ערבות מואב אינה על בסיס בריתות קודמות כמו ברית סיני אלא על בסיס בחירת העם בכריתת הברית. לכן אם העם חוטא הוא מפסיק להיות העם הנבחר של ה'. אך בעקבות התעוררות העם לתשובה תבוא גם הגאולה. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ניצבים - גן עדן והועלם הזה 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ניצבים - פרשת התשובה והגאולה (ל', א-י) האם הגאולה תלויה בתשובה, או שהיא מובטחת לעם ישראל גם בלי תשובה? ניתוחה הספרותי של פרשת התשובה מעלה תשובה לשאלה זו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ניצבים - המהפכה במושג התשובה בתפיסתו ההלכתית וההיסטורית של הרב יהודה אלקלעי בשיעור זה נסקור את שיטתו המחודשת של רבי יהודה אלקלעי למושג התשובה. לדידו, התשובה המדוברת בתורה ובנביאים, הכוללת את עם ישראל כולו, היא שיבת עם ישראל לארצו. הגאולה היא התשובה. על פי פירוש זה מובנות קושיות רבות על הפרשה, מוסברת הפרשה ופסוקים רבים בתנ"ך בצורה מסתברת יותר, ונגזרות השלכות מעשיות רבות. בכל אלו ועוד עסק הרב אלקלעי, כפי שנראה בשיעור. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ניצבים - פרשת התשובה הפסוקים קושרים בין התשובה לבין הליך הגאולה. הרב ברויאר מציע 2 בחינות של תשובה התלויות בעשיית פעולת תשובה מצד עמ`י, ושלישית שאינה תלויה בתשובה של עמ`י. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ניצבים: ברית מואב, עם ישראל ופרשת התשובה בפרשתנו אנו עוסקים בברית מואב, ברית שמתחילה כבר בפרשה הקודמת. מתוך מספר שאלות, ביניהם על מסגרת הברית ועל העובדה שלאחריה נחשב עם ישראל כעם, נעמוד על היחס בין ברית זו לברית סיני, כיחס בין ברית בין הפרטים לברית עם הכלל. תובנה זה תוכל להסביר תמיהות שונות, כמו גם את פשר ההפסקה באמצע פרשת הברית. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת נצבים: והשבות אל לבבך עיון זה יעסוק בפרשיית התשובה. מיוחדת היא ההדדיות הקיימת בפרשה זו: צעד ראשון הוא של העם המשיב את ליבו, בשני א-להים נענה, השלישי חוזר אל העם, רביעי של א-להים, וכן הלאה. בעיון זה נבקש לזהות את פשר נקודות הציון השונות בתהליך, כמו גם את ההיגיון המשוקע בו. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת ניצבים - עונש היחיד ועונש האומה פרשה זו, הכוללת קצת פחות משני פרקים, נפתחת באמצע נאומו של משה המתחיל בסוף הפרשה הקודמת. פרשתנו אינה מהווה, אם כן, יחידה ספרותית עצמאית, ויש לדון בה כחלק מנאומו של משה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן וקם העם הזה לקראת סוף ימי משה, הקדוש ברוך הוא קורא לו לבוא אל אוהל מועד, יחד עם תלמידו וממשיכו, יהושע בן נון. לאחר כניסתו, משה שומע את הנבואה הבאה: "הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו" (דברים ל"א, ט"ז) לפסוק זה שמור מקום מכובד בתולדות הפילוסופיה היהודית. כך, כאשר הרמב"ם דן בסוגית הבחירה החופשית, הוא מציב את הפסוק הזה כחלק מרכזי בדבריו. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ניצבים - תפקידה של פרשת ניצבים המאמר עוסק בתפקידה הכפול של פרשת ניצבים: סיום לתוכחה של פרשת כי תבוא, וחתימה לנאום המצוות. המאמר עוסק גם בהבדלים שבין התוכחה של פרשת כי תבוא לבין התוכחה של פרשת בחוקותי, וכן בקשר שבין הגאולה לתשובה. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ניצבים - תשובה וגאולה 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן יש קונה עולמו בשעה אחת הפרשנים נחלקו בשאלה מהי המצווה שבה עוסקים הפסוקים ועליה נאמר שהיא קרובה מאוד אל האדם. בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת ניצבים - הפטרת נצבים הפטרת `שוש אשיש` היא שיא הנחמה של הפטרות `שבע דנחמתא` ושל כל ספר ישעיהו. ישראל אינם משולים לאשה עזובה ועצובת רוח שתפקיד הקב`ה לגאול, אלא ככלה מלאת אנרגיה וחיוניות, הששה לקראת החתן. הגאולה היא תוצר לוואי של החיבור המרגש בין הקב`ה לעם ישראל, ולא עיקר עניין הנבואה. שיא הנחמה במטפורה של עבד ואדון היתה בהפטרת `קומי אורי`. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין הנסתרות לה' א-להינו מה בין נסתרות לנגלות? מהו הגבול בין דבר הנגלה לנסתר? איך יכול להיות שהקב"ה מעניש על הנסתרות? על שאלות אלו - הרב משה ליכטשנטיין עונה בדרשה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי בין רוחני לגשמי דרך ההבחנה 'לא בשמים היא' לבין 'לא מעבר לים', עוסק הרב גיגי ביחס בין הרוחני לגשמי, בין תורה לארץ. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין הנסתרות לה' א-לוהינו על גבולה של חובת הערבות של כל אדם מישראל, ועל חובתו של כל אחד לדאוג לרמתו הרוחנית של העם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין כל ישראל ערבין זה לזה מה משמעות הערבות בין בני ישראל? מדוע התחילה אותה ערבות רק לאחר חציית הירדן? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין זכה - נעשית לו סם חיים על גבולה של חובת הערבות של כל אדם מישראל, ועל חובתו של כל אחד לדאוג לרמתו הרוחנית של העם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי ברית ערבות מואב רגע לפני הכניסה לארץ, כורת ה' ברית עם בני ישראל. הבחירה במועד זה אינה מקרית, אלא באה להדגיש את השינוי שעברו בני ישראל מאז הר סיני ועד רגע הכניסה. עונשם של בנ`י במידה ולא יעמדו בברית היא חסרונו של הקב`ה, הפורענות אשר תבוא בעקבות כך היא כתוצאה מהריחוק מהקב`ה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין התורה - סם חיים או סם המוות המחשבה תופסת מקום חשוב בחייו של האדם. על כן, לומדי התורה צריכים לבחון האם התורה מהווה הכרח קיומי בעבורם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים