פרשת פינחס
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי ירושת הבעל בתורה לא הוזכרה במפורש ירושת הבעל את אשתו, והראשונים נחלקו האם דין זה הוא אכן דין תורה או שמא מדובר בדין דרבנן בלבד. ייתכן שמחלוקת זו משקפת חילוקי דעות באשר לשאלה האם הבעל מוגדר כ`קרוב` כלפי אשתו. שאלה זו באה לידי ביטוי גם במקומות נוספים, כמו בדיון האם הבעל מצווה להתאבל על אשתו. במסגרת שיעור זה נדון בהרחבה בדעת הרמב`ם בסוגיות אלו, וכן בשיטתו של בר הפלוגתא של הרמב`ם - הראב`ד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי נחלה במשנה במסכת בבא בתרא נאמר כי אדם יכול באופן עקרוני לתת את נכסיו במתנה לפני מותו, ועל ידי כך לעקוף את מנגנון הירושה, אולם אין רוח חכמים נוחה הימנו. בשיעור זה ננסה לעמוד על יסודותיו של דין זה, מהי הבעיה בהעברת הנחלה? מה הדין במקרה שבו רק חלק מהנחלה מועברת, ובשאר הנחלה מתבצעת ירושה כדין? האם מותר להעביר נחלה לצדקה? ומה הדין במקרה שבו יורשי האדם אינם מתנהגים כשורה? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת פינחס שיעור זה מחולק לשני חל'קים. בחלק הראשון נדון בעיונים קצרים בפרשת פנחס: מהי המשמעות של איסור העברת נחלה רק בדור המדבר? מהו ההבדל בין הניסוח `אשר היצו` לבין `בהצותם על ה' `, פסוקים אשר נאמרו ביחס לדתן ואבירם? מדוע שחטו את עולת הבוקר בצד מערב ואילו את עולת הערב בצד מזרח?. בחלק השני של השיעור נדון במדרש חז`ל המופלא על כך ששעיר חטאת של ראש חודש נועד לכפרה על הקב`ה על כך שמיעט את הלבנה בזמן הבריאה. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת פינחס קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת פינחס קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק לאופיו של ראש חודש בשיעור זה ננסה לבחון את אופיו של ראש חודש - האם מדובר במועד ככל המועדים או שמא הוא דומה יותר לשבת? עיון בפרשת הקרבנות שבפרשתנו, ובפרשיית המועדות שבפרשת אמור חושף את הצדדים השונים שיש בראש חודש. בנוסף, ננסה לראות כיצד מתבטא אופיו של ראש החודש בפרשיות שונות בתנ`ך. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת פנחס קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת פינחס קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי פרשיית הקרבנות חלקה השני של פרשת פנחס עוסק בדיני הקרבנות הקרבים במועדים השונים. במבט ראשון נראה כי מוקד הפרשה הינו דיני הקרבן, ולא ייחודו של המועד, בניגוד לפרשיית המועדות בפרשת אמור, שם המועד הוא המרכזי והקרבן הוא הנספח. בשיעור זה ננסה לראות כיצד מתחת לפני השטח ישנם רמזים הקושרים את קרבנות היום עם אופיו הייחודי של כל מועד. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת פנחס, המפקד השני בתחילת פרשת פינחס מופיעה תופעת כתיב נדירה במקרא - "פיסקא באמצע פסוק" (בין "וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה" מדוע חוזר הציווי על מלחמת מדיין פעמיים? מה משמעות הסטייה מהנושא וקטיעתו? מה הקשר של פרשיות אלו לספר במדבר, ומה הקשר בינן לבין מלחמת מדיין?