פרשת שלח לך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן האם נענש משה בשל חטא המרגלים, ומדוע? מה היה החטא שבגללו נגזר על משה שלא להיכנס לארץ? האם היה זה חטא המרגלים, אולי חטא מי מריבה, ואולי אף אחד משניהם? 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק עליה 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט הפרשה והפטרתה – בין סיפור התרים את הארץ לבין סיפור המרגלים ביריחו (יהושע ב') בהצמידם את סיפור המרגלים בספר יהושע כהפטרה לסיפור התרים את הארץ בפרשת שלח, על אף השינויים הרבים והעמוקים בין שני הסיפורים הללו, אפשר שרמזו לנו כי בסיפור המאוחר ישנו תיקון לקלקול שבסיפור המוקדם. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן סיפורי המרגלים ומוצא אחרון 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת שלח - פרשת המרגלים כקו פרשת המים של התורה מהי מחלוקת התנאים לגבי חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים? מה משמעותה של פרשת `ויהי בנסוע`? מהי משמעותו של חטא המרגלים? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שלח - ריגול צבאי וריגול מדיני 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת שלח - המעפילים המאמר עוסק בניתוח פרשת המעפילים: מבנה הפרשה, משמעות המילה 'מעפילים', ומטרתם של המעפילים. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת שלח - פרשת ציצית 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת שלח - חטא המרגלים מה בדיוק היה תפקידם של המרגלים - לרגל את הארץ או לתור אותה? מה בדיוק היה חטאם? נראה, שחטאם היה בחוסר מנהיגות ובחוסר אמונה בעם. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת שלח - בין כלב ליהושע בפרשת המרגלים מדוע יהושע שתק בתגובה לדברי המרגלים - בעוד כלב התנגד להם במלא העוצמה - והצטרף רק לאחר מכן לכלב בדבריו כנגד המרגלים? בשיעור זה נראה כי ליהושע ולכלב היו שתי תפיסות שונות בנוגע למנהיגות ולבטחון בה', ותפיסות אלו באו לידי ביטוי בהתנגדות למרגלים. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשות שלח – "אַךְ בַּֽ-ה' אַל־תִּמְרֹדוּ": חטא המרגלים בראי שלל תלונות העם למרות תלונות חוזרות ונשנות של העם במהלך המסע במדבר, חטא המרגלים הוא היחיד שהניב תגובה חריפה כל כך של אי הכניסה לארץ ומות כל הדור במדבר. מה גרם לתגובה חריפה זו? על מנת לענות על שאלה זו, נעיין בשיעור בתלונות בני ישראל לכל אורך הנדודים במדבר, ונעמוד על הבנתם המפתיעה של העם את תפקיד משה בהובלתם במדבר. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת שלח - המקושש פרשת שלח עוסקת ברובה בחטא המרגלים ותוצאותיו (פרקים י"ג י"ד). לאחר מכן (פרק ט"ו א לא) מופיע רצף של מצוות שונות בזו אחר זו. רצף המצוות נקטע במעבר חד לכאורה לסיפור חטאו של המקושש ועונשו (שם, לא לו), כשבסופו חוזרת התורה לצוות מצווה נוספת – מצוות ציצית (שם, לז מא). 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת שלח: חטא התיירים והפרשיות שבעקבותיו בפרשתנו לא מופיע חטא "המרגלים" אלא חטא התיירים. בשיעורנו נסביר את ההבדל בין תיירים למרגלים, את הסיבות לבקשות העם (תוך הבנת המציאות בקדש ברנע). בעקבות חטא התיירים, ניתנים לעם מצוות שונות הקשורות כולן לכניסה לארץ, ומהוות תיקון של חטאם. חטא התיירים, כמו גם חטא המעפילים והפרשיות שאחריהם, ישמש אותנו גם לתובנות עדכניות בנוגע למצבנו היום. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת שלח - חוסר ביטחון, חוסר אמונה בשיעור הקודם עקבנו אחר תהליך הנפילה של עם ישראל עם תחילת המסע במדבר. בפרשת המרגלים מחמירה הידרדרות זו עד כדי פגיעה חמורה בתשתית של מחנה ישראל. עיון מדוקדק בפרשה מגלה כי לחטא המרגלים שני היבטים שונים מאוד זה מזה: האחד - חוסר אמונה בקב`ה; והשני - חוסר בגרות של בני ישראל, פגם באופיים שבגללו אין הם בשלים עדיין להיכנס לארץ. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין 'התרחשות במרחב' עיון והקשבה בפרשת ציצית עיון השבוע יתמקד בפרשיית ציצית. ראשיתו בהזמנה אל מרחב תלת-ממדי בו מתרחשת הפרשייה. בשלב שני - מפגש תוכן שיכיל קריאה קשובה בפסוקים, ולצידו - היוודעות לשאלות קיום ולערכים. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת שלח - עם ישראל וארץ ישראל המאמר עוסק בקשר בין שלוש המצוות שבסוף הפרשה - נסכים, חלה וקרבן חטאת - לבין חטא המרגלים. הקשר נובע מהקשר המיוחד שבין עם ישראל לארצו, בהקשר של עבודת ה'. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת שלח - ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם מה הקשר בין מצוַת הציצית לבין פרשת המרגלים שלפניה? מה הקשר בין פרשיות אלו לבין הפרשיות שבסוף פרשת בהעלותך - מסע המחנה, משה וחובב והתלונות על המן? נראה, שמטרתה של מצוַת הציצית היא להזכיר לבני ישראל שעליהם להתבונן על המציאות במבט אמונה, ולא במבט ריאלי-חילוני. חטא המרגלים היה שהם פירשו את מה שראו עיניהם בצורה חילונית, ובכך זנו מאחרי ה' ותרו אחרי לבם. ייתכן ששורש חטאם נעוץ עוד בבקשתו של משה מחובב, `אל נא תעזוב אותנו... והיית לנו לעיניים`. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן בכייה לשעה ובכייה לדורות (חטא המרגלים) 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת שלח - חטא התרים את הארץ במה בדיוק חטאו המרגלים? האם היה תפקידם לרגל או לתור? מהי המשמעות של `לתור את הארץ`? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת שלח - קהל שוגג מה מעמדם ההלכתי של החילוניים בימינו? בדרך-כלל אנו נוהגים להשתמש בקטגוריות הלכתיות דוגמת `מומרים` או `תינוקות שנשבו`. הרמב`ן מביא קטגוריה הלכתית שלישית - `קהל שוגג`, הנוגעת לקהל שלם העובר בשוגג על כל התורה כולה. הדוגמאות שנותן הרמב`ן לדבריו מתאימות כמעט לחלוטין לקהל החילוני השוגג של ימינו. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן רוח אחרת בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מצוות ציצית המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן חטא המרגלים חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת שלח - דמותה של רחב רחב הופכת לזונה כבר כילדה עקב נסיבות משפחתה. היא מנוצלת על ידי כל הבכירים ביריחו. כשהמלך מבקש את הסגרת המרגלים עודמת התנהגות של זנות - מסירה תמורת כסף מול התנהגות ערכית של חסד ואמת ומסירות נפש לטובת הכלל. רחב בוחרת להצטרף לשני ולפי המדרש אף מתגיירת. עיון בהפטרות
הרב יעקב מדן עבד שמכרו רבו, כלום יש לזה על זה כלום? פרשת המקושש משקפת תגובה לעונש על החטא המרגלים, ופרשת ציצית מגיבה על תגובה זו. ה' לא נטש את עמו, והולך עמו בכל אשר ילך. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים