פרשת שמיני
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שמיני - היום השמיני וחטא נדב ואביהו מה היה חטאם של נדב ואביהו? מאמר זה מציע הסבר הקשור לתפקידם של הכוהנים ולמעמדם של ישראל ביחס להשראת השכינה. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת שמיני - גילוי כבוד ה' על המזבח ומות נדב ואביהוא מהי משמעות מותם של נדב ואביהוא? נראה שאין פרופורציה בין החטא לבין העונש. האם אכן מדובר בעונש, או שמא בתאונה? אם היתה זו תאונה, מה גרם לה לקרות? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" – יכול בראש חודש?! המחלוקת על תאריכם של שבעת ימי המילואים והיום השמיני 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת שמיני - איסורי הטומאה בתורה בשיעור זה נעסוק בסתירה לכאורה בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה בשאלה האם יש איסור להטמא: בפרשתנו (ובעוד מקומות בתורה) משמע במפורש שיש איסור כזה, אך בהלכה אין כל איסור להטמא או חובה לטמא להטהר, אלא שאדם רשאי לגשת אל הקודש רק בעודו טהור. הפתרון לסתירה הוא ההבנה שבעקבות הקמת המשכן מחנה ישראל עצמו היה קדוש בקדושת מקדש ברמה מסויימת, אך לאחר הכניסה לארץ קדושה זו קיימת רק בתחומי המקדש 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין חנוכת המשכן במזבח עיון זה יתמקד בטיבה של חנוכת המשכן. מה מקופל בהתמקדות במזבח? באש הא-להית היורדת על גביו? נסקור שלוש חנוכות נוספות שהיו במקדש, נזהה את הייחוד ואת התהליך המתקיים מביניהן. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק חטא נדב ואביהוא ופרשת איסורי האכילה לאחר פרשת חטאם ומותם של נדב ואביהוא באה פרשת מאכלות אסורות. האם יש קשר בין הדברים? מהי הדרך למצוא את האיזון הנכון בעבודת ה' על פי פרשתנו? 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק דרוש דרש אכילת הקרבן במקום קדוש אינה רק תוצאה של קידוש המשכן, אלא גם סיבה לה. זה נראה בבירור מתוכחתו של משה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת שמיני - להבדיל בין הטמא ובין הטהור שיעור זה נסקור את תורות הטומאות והטהרות של פרשת שמיני. נבחין בכל אחד מסוגי הטומאות בייחודו, בחידוש התורה על פני הקיים בעולם העתיק, כמו גם במסרים המוסריים והרוחניים הנלמדים מהם - ומדרך הטהרה של התורה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן כי היום ה' נראה אליכם לאחר שבעת ימי המילואים, היום השמיני הגיע סוף סוף, ועמו הבטחה על גילוי שכינה: "...כי היום ה' נראה אליכם" (ויקרא ט', ד') אם כן, היום השמיני הוא גולת הכותרת של כל תהליך המילואים. יש להדגיש, שדבר זה איננו מובן מאליו. שבעת ימי המילואים מתוארים לפרטי פרטים בפרשת תצוה (שמות כ"ט), שעת הציווי, ושם אין אפילו רמז ליום השמיני. על מנת להבין את משמעות יום השמיני, וסיבת היעדרו מפרשת תצוה, יש לבחון יום זה מנקודת מבט היסטורית רחבה יותר. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת שמיני - דיני בעלי החיים: הטמא והטהור, הנאכל ואשר לא ייאכל (פרק י`א) כאשר בוחנים את מבנה הפרק, נראה שהתורה מערבבת בין איסורי האכילה לבין ענייני הטומאה. האם יש קשר בין איסורי האכילה לבין הטומאות? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע הרמיזות הספרותיות שבפרק. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת שמיני - איש מחתתו - מות נדב ואביהוא מהות חטא נדב ואביהוא לנוכח מאורעות היום השמיני כולו ומשמעותו להבנת עניינה של הכהונה בכלל 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת שמיני - חטאם של בני אהרן מדוע חטאו נדב ואביהו דווקא ביום השמיני לימי המילואים? נראה, חטאם נבע מטעות בהבנת מעמדם. לכהן הגדול יש אופי כפול: כהן גדול וכהן משוח. בני אהרון היו כהנים הדיוטות, אבל הם נמשחו. עובדה זו - היא שגרמה לטעותם של נדב ואביהו. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת שמיני - שבעת ימי המילואים והיום השמיני לכאורה, סיפור שבעת ימי המילואים היה צריך להופיע בחומש שמות. ממיקומו בספר ויקרא, ניתן ללמוד פרטים חשובים על תפקיד המשכן. מה ההבדל בין שבעת ימי המילואים לבין יום השמיני? מהו הקשר בין היום השמיני לבין יום הכיפורים ושבועות? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שמיני - היום השמיני - ההפתעה שבגילוי 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת שמיני - תחושות ותגובות אחרי מות 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת שמיני - בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תֵאכל 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת שמיני - היום השמיני למילואים מהי ייחודיותו של היום השמיני למילואים? מה היה חטאם של נדב ואביהו? כיצד אפשר להיפגש עם הקב`ה, אם אסור להכניס אש אנושית לתוך המשכן? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן בא לכלל כעס, בא לכלל טעות בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת שמיני - בין אש לשלג ההפטרה מתמודדת עם סוגיית מפגשו האדם עם הקודש וביטוייו המוחשיים תוך כדי הנגדה למעשה נדב ואביהוא. נדב ואביהוא חוטאים בגלל אהבת ד' מתפרצת, המתעלמת ממידת היראה. דוד חוטא בחוסר איזון בין הששון והגיל על הבאת הארון לירושלים לבין היראה. הוא זוכה לתקן זאת בהעלאת הארון בפעם השניה שבה הוא משלב בין ריקוד לפני ה' לבין זבחים. חטאו של עוזה הוא התייחסות לארון כאל רהיט שיש לשמור על נשיאתו בעגלה ללא היראה הראויה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין על שמועות הרעות על האבלות וחווית האבלות, ומה בין ספירת העומר ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי שבעת ימי הכנה לפני טיהור בפרה אדומה הכהן מצווה לפרוש לשבעה ימים והן ללמוד את הפרשה. מכך אנו למדים כי לפני מאורע חושב עלינו לדעת לקחת זמן להתבדלות על מנת להתכונן, וכן ללמוד היטב את הפרטים וההלכות. הרב מביא כדוגמא את ההכנה לחתונה שיש ללמוד רבות לקראתה וכן בשבוע לפני החתונה החתן והכלה אינם מתראים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין בין אש לשלג ישנו קשר ברור בין הפרשה לבין ההפטרה, בכך שגם עוזה וגם נדב ואביהוא מוצאים את מותם תוך רצון לעשות טוב, אך ללא מספיק יראה. עם זאת, קיימים הבדלים באופן הקרבה- שנדב ואביהוא פעלו מתוך תשוקה והתפרצות ואילו עוזה מתוך ריחוק וחוסר רוחניות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין אחי, הגס דעתך! הרמב"ן מביא שני הסברים לצורך של משה לקרוא לאהרן - "קרב אל המזבח". נראה את שניהם, וננסה להבין את החששות של אהרן ואת התהליך שהוא עובר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין שיחה לפרשת שמיני - בין אש לשלג היחס בין הפרשה להפטרה נראה מובן מאליו - שני מקרים של מוות טראגי המתרחש בשיא שמחת החנוכה אשר בו הוא אירע. הרב משה ליכטנשטיין מבחין בין שני המקרים, ועומד על משמעות ההבדלים הקיימים ביניהם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין בשגרה ובחידוש ביום השמיני מתחילה עבודת המקדש הקבועה והשגרתית. ישנו חשש שמא העבודה הקבועה תהפוך להיות חסרת יחוד וטכנית. על כן חשוב להכניס את הפן של הנבואה אותה מייצג משה שהיא חדשנית ומיוחדת לצד הצמדות לפן ההלכתי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים