פרשת שקלים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ויקהל (שקלים) - המשכן לאחר חטא העגל אחת ההשלכות של חטא העגל הייתה השינויים שחלו בפרטי מבנה המשכן: מזבח הקטורת, הכהן העובד בשבעת ימי המילואים, הציווי על מחצית השקל והאחראים על בניית המשכן. המאמר עוסק בהבדלים אלו ובקשר ביניהם לבין חטא העגל. 01- פרשת השבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת שקלים - תרומת החובה השוויונית יהואש מציע לגבות כסף למקדש דרך הכהנים. אפשר להסביר זאת שבכך מוגברת מעורבותם של הכהנים בעבודת המקדש לאחר שנות ההזנחה או בכך שבעזרת תמריצים לכהנים יש סיכוי לאיסוף יותר כספים הנצרכים לאחר ההזנחה בתקופת עתליה. באופן טבעי שיטה זו אינה טובה לאורך שנים ואז משתנה שיטת הגבייה לשיטת נתינת כסף ישירות לארון שבמקדש. שיטה זו דומה למחצית השקל כי בגלל היותה אנונימית היא מאפשרת שוויון וכן היא גורמת להתרוממות רוח מצד התורם שאינו עושה זאת משיקולים חברתיים. עיון בהפטרות
הרב יהודה שביב פרשת שקלים - ויכרות יהוידע - הפטרת פרשת שקלים על הקשר שבין פרשת שקלים לבין פורים, ועל האופן שבו ההפטרה משלימה את האמור בפרשה. כפי שזו עוסקת בחובה המינימלית שהכל שווים לגביה, זו עוסקת בנדבה, המאפשרת ביטוי אישי לכל אחד ואחד, לפי כוחו ולפי נדבת לבו. שיעורים על ההפטרות