פרשת תזריע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות פרשיות תזריע-מצורע - על מעמד הטומאה והטהרה בתורה מהי משמעות מותם של נדב ואביהוא? נראה שאין פרופורציה בין החטא לבין העונש. האם אכן מדובר בעונש, או שמא בתאונה? אם היתה זו תאונה, מה גרם לה לקרות? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשיות תזריע-מצורע - טעמי טומאת הצרעת ושאר טומאות מה מלמד אותנו המבנה של פרשת הצרעת? מהי הצרעת? מה המשמעות של טומאת הצרעת? המאמר דן בשאלות אלו על רקע הדיון בשאלת משמעות כל הטומאות שבתורה, ובפרט - טומאת הצרעת. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט דיני הטומאה והטהרה בספר ויקרא ­– סדר הפרשיות והמבנה הפנימי של כל אחת 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשיות תזריע-מצורע - תפקיד הצרעת בשיעור זה נעסוק בסתירה לכאורה בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה בשאלה האם יש איסור להטמא: בפרשתנו (ובעוד מקומות בתורה) משמע במפורש שיש איסור כזה, אך בהלכה אין כל איסור להטמא או חובה לטמא להטהר, אלא שאדם רשאי לגשת אל הקודש רק בעודו טהור. הפתרון לסתירה הוא ההבנה שבעקבות הקמת המשכן מחנה ישראל עצמו היה קדוש בקדושת מקדש ברמה מסויימת, אך לאחר הכניסה לארץ קדושה זו קיימת רק בתחומי המקדש 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשות תזריע-מצורע – טומאות החיים והמוות פרשות תזריע מצורע מזכירות שלוש מערכות טומאה: טומאת יולדת, טומאת הצרעת וטומאות הזב והזבה. כדרכם של הקדמונים, נשלב בפרשנותנו רפואת הנפש ורפואת הגוף, על מנת להסביר את הדינים השונים של מערכות הטומאות, הנעוצים בטבורם ביחסי חיים מול מוות. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת תזריע מצורע: כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים - לפשר טהרת הציפורים טהרת המצורע דורשת 2 ציפורים, מלבד תהליך הקרבנות הרגיל. בניסיון להתחקות אחר מקור הצורך, נשווה למקרי הזאה נוספים, ולמקרה נוסף של 2 בעלי חיים - 2 שעירי העיזים ביום הכיפורים. השוואות אלו ילמדו אותנו על הדומה ועל השונה בין טהרת המצורע לבין טהרת הבית וטהרת המשכן. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת תזריע-מצורע: טהרת אישה ומילה שתי שאלות יעסיקו אותנו בעיון זה: מה פשר ההבחנה בין לידת זכר לבין לידת נקבה, ומהו מקומו של ציווי על ברית מילה בפרשייה שהנושא בה הוא - טומאת יולדת וטהרתה? 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק טהרת המצורע פרשת השבוע הזה עוסקות באופן בלעדי בטומאה וטהרה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן מסר פרשיות הטומאה פרשות תזריע ומצורע, המחוברות בשנה רגילה, מהוות יחידה שכותרתה "טומאה" המתמקדת בעיקר בטומאת צרעת. צרעת היא טומאה שיכולה לטמא אנשים, בגדים ובתים, לאחר הוראת הכוהן. פרשיות תזריע ומצורע מתארות את הנגעים השונים, את התהליך של הוראת הכוהן וכיצד אפשר לשוב ולהיטהר. ברצוני לעסוק במיקום המסקרן של פרשיות אלו. פרשת תזריע באה בעקבות פרשת שמיני העוסקת באירועי יום השמיני לחנוכת המשכן, שהסתיימו במותם הטראגי של נדב ואביהוא. לאחר פרשת מצורע מופיעה פרשת אחרי מות הפותחת בעבודת יום הכיפורים, בעקבות מיתת בני אהרן. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת תזריע - טומאת יולדת ומילה לשמונה (י`ב, א-ח) עיונים במיקומה של פרשת טומאת היולדת, בטעם המילה דווקא ביום השמיני ובקשר שבין שניהם. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשיות תזריע-מצורע - האדם, הבגד והבית באמצע הלכות נגעי האדם, בין דיני טומאת האדם בצרעת לבין דיני טהרתו ממנה, מופיעה לפתע פרשיית נגעי הבגדים. מדוע? מהו פשר הדבר? ניתן להציע לכך שני כיוונים: האחד עוסק בקשר שבין האדם לבין בגדיו, והשני מתמקד באופי הגורמים להופעת הצרעת. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת תזריע - טהרת המצורע התורה מצווה לשלח את כל הטמאים מהמחנה, אבל בפרשתינו נאמר ציווי זה רק לגבי המצורע, מדוע? מה המיוחד בטהרתו של המצורע? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח תהליך טהרתם של כל הטמאים. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשיות תזריע-מצורע - משמעותו המקראית של המספר שמונה לכאורה, סיפור שבעת ימי המילואים היה צריך להופיע בחומש שמות. ממיקומו בספר ויקרא, ניתן ללמוד פרטים חשובים על תפקיד המשכן. מה ההבדל בין שבעת ימי המילואים לבין יום השמיני? מהו הקשר בין היום השמיני לבין יום הכיפורים ושבועות? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשיות תזריע-מצורע - אדם המתאבל על עצמו מה היה חטאם של נדב ואביהו? מאמר זה מציע הסבר הקשור לתפקידם של הכוהנים ולמעמדם של ישראל ביחס להשראת השכינה. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת תזריע - טומאת יולדת וקרבנה 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן שֹׁמֵר פִּיו וּלְשׁוֹנוֹ שֹׁמֵר מִצָּרוֹת נַפְשׁוֹ בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי טומאת מצורע המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן התבוננות בספירת העומר כספירת זבה חסידות לפרשת שבוע
הרב יעקב מדן על משמעותו של המצורע בזמן הזה על חובת הזהירות מפגיעה בזולת: בעקבות דינו של המצורע. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין שאול וסכנת השררה סוגיית המלוכה והשררה תופסת מקום מרכזי בנביאים. ראשון המלכים, שאול, מציג בפנינו התמודדות קשה ומורכבת עם עולם המלוכה והשלטון, דברים אשר יכולים להיות משמעותיים בפתחו של חודש אייר, על ימיו המיוחדים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין בריאת האדם היחס בין בריאת האדם לבין בריאת החיות מלמדת אותנו על מהותו ומטרתו של האדם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל אחור וקדם צרתני מהי המשמעות של הראשוניות? הראשוניות יש בה את הריגוש של ההתחלה. חשוב לשמור על הריגוש הזה גם בתוך השגרה- כמו בהעלאת הנרות במנורה או בקיום מצוות בכל יום באופן כללי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין האדם-נזר הבריאה או יצור משוכלל? נחלקו רבותינו האם האדם נברא קודם לשאר הבריאות, כמתאים לפרק ב' בבראשית או לאחריהן, כמתאים לפרק א' בבראשית. לכל הבנה יש משמעות על תכלית האדם ותפקידו בעולם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת תזריע מצורע - על קדושה ועל טהרה בתחילת הפרשה, בפרשיית טומאת יולדת, עולה הקשר בין טהרה לקדושה. הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל בוחן את היחס בין עולם הטהרה לעולם הקדושה, ומשווה בין האופן בו התורה תופסת יחס זה לבין גישות אחרות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין צרעת ונוכחות שכינה הפרשיות העוסקות בצרעת ממוקמות בליבו של ספר ויקרא, ומוקפות בנושאים העוסקים בקדושה. מתוך נקודה זו, טוען הרב משה ליכטנשטיין שהצרעת יכולה להיות מודל לכך שנוכחות השכינה נמצאת בעולם כולו. בנוסף, קושר הרב נקודה זו למאפייניו של המצורע על פי חז"ל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים