קהלת
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן מה לקהלת בחג הסוכות? למרות שחג הסוכות הוא זמן של שמחה, יש להסתייג משמחה ללא גבולות, ובא זכרון הכתוב בקהלת להגבילּה.