קול יהודה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל קול יהודה אמרות והגיונות, לקוטות ופרפראות ממשנתו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל