קונטרס ברכת הפת
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה לוי 00: קונטרס ברכת הפת תוכן העניינים
הרב שלמה לוי 01: קונטרס ברכת הפת: הקדמה
הרב שלמה לוי 02: פרק ראשון - הגדרת לחם לעניין ברכת המוציא וברכת המזון הגדרת לחם תלויה בארבעה שלבים הכוללים את עשיית הלחם ושימושו. שלבים אלו כוללים, בעצם, את כל שלבי ההכנה של הלחם, ואם נוכל להגדיר את הנדרש בכל שלב, נוכל לדעת בכל פת מתי מברכים המוציא, מתי בורא מיני מזונות ומתי ברכה אחרת.
הרב שלמה לוי 03: פרק שני - פת הבאה בכיסנין ההגדרה: בגמרא בברכות (דף מב.) מחלוקת רב יהודה ושמואל: דעת שמואל שהלכה כרבי מונא, שעל פת הבאה בכיסנין מברך המוציא, ואילו רב יהודה סובר שמברכים עליה מזונות, ופשוט בראשונים להלכה כרב יהודה. מהי הגדרת פת הבאה בכיסנין?
הרב שלמה לוי 04: פרק שלישי - סוגי הפת בימינו סוגי פת המשמשים כפת או כמאכלים בסעודה - חלה או לחמניות מתוקות
הרב שלמה לוי 05: פרק רביעי - פת מטוגנת או מבושלת סופגניות
הרב שלמה לוי 06: פרק חמישי - הגדרת יין לעניין ברכה שני הפרקים הבאים אינם עוסקים בהלכות ברכת הפת, אך הואיל וכלולים בהם עניינים שכיחים בהלכות ברכות, מצאנו לנכון לכלול אותם במסגרת זו.
הרב שלמה לוי 07: פרק שישי - ברכת הפופקורן הפופקורן נעשה מתירס הגדל באדמה, ולכן נראה בפשטות שברכתו בורא פרי האדמה...