ראש חודש
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין שבת ראש חודש - שמים וארץ חדשים ספר ישעיהו מסתיים בפרק ס"ו ובו גאולה חלקית יחסית לגאולה בפרקי שבע דנחמתא. בפרק זה אין הקשר של ישראל לקב"ה כקשר של שותף - כלה או אפילו עבד או כשל תינוק שהוא פסיבי בלידתו ואינו שותף ליצירה של הקב"ה. הפרק מדגיש את ענוונותו של האדם מול גדלות ה'. גאולה זו היא פחות אידיאלית אך סיכויי ההגעה אליה גדולים יותר. עיון בהפטרות
הרב יהודה שביב שבת ראש חודש - השמיים כסאי - חודש ושבת רצויים ההפטרה סוגרת מעגל עם תחילת ספר ישעיהו בתיאור השבת והחודש הרצויים בעיני ה'. ראש החודש הרצוי הוא יום המקודש והמיוחד לעבודת ה' של כל העולם, במיוחד במקדש. השיעור מתייחס גם לכך שראש חודש הוא יומן של הנשים בישראל, ויומה של רחל אמנו בפרט. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב מחר חודש מהו אופיו הרצוי של ראש החודש? מה הקשר בין תיקון הלבנה לבין יחסו של שאול לדוד וליהונתן? שיעורים על ההפטרות
הרב ברוך גיגי ראשי חודשים לעמך נתת