רבי צדוק הכהן מלובלין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 01 אנו פותחים סדרה חדשה של שיעורים! נלמד יחד את ספרו של רבינו צדוק הכהן מלובלין: צדקת הצדיק צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 2 -ברכות לראש צדיק צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 3 - אות ג' צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 4, מצווה ראשונה שנתחייב האדם כשנעשה יג שנה צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 5, מצווה ראשונה שנתחייב האדם כשנעשה יג שנה - אות ד המשך, אות ה חלק א צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 6, אות ה' המשך צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 7, קבלת עול מלכות שמים שלמה צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 8, קבלת עול מלכות שמים שלמה, המשך צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 9, תפילת ערבית רשות צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 11, לימודו המקרא שצווה השם צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 12, לימודו המקרא שצווה השם, המשך צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 13, בתשובה יש שני עניינים צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 16, אות לט' המשך צדקת הצדיק 16, אות לט' המשך צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 10, ישב אדם ולא עשה מצווה
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 14, פסקת טז דבר מצוה שעושהו מפני הספק, חל עליו קדושת ה' יתברך בודאי, דוגמת יו"ט שני.
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 15, לט: הדרכות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 17, אות מ'
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 18, אות מ' המשך
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 19, עיקר התשובה הוא לשוב אל ה'
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 20, מידה כנגד מידה, אות מב'
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 21, אות מג', פעמים יש אדם עומד בנסיון גדול כל כך עד שאי אפשר לו שלא יחטא
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 22, אות מד', מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 23, אות מה', כשחטא הרבה עד שנסתם התשובה