רמב"ם
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב חיים נבון משל הארמון והעבודה המיוחדת למשיגי האמיתות לארבעת הפרקים האחרונים במורה נבוכים (חלק ג פרקים נא–נד) יש חשיבות מיוחדת בהבנת הגותו של הרמב`ם, והם מאירים באור חדש רבים מפרקי הספר. פרקים אלו עוררו את חמתם של מקצת המפרשים המסורתיים, אבל אחרים ראו בהם דווקא את הפרקים היותר 'דתיים' במורה. שיעור זה יעסוק ב`משל הארמון` המפורסם שבפרק נא – אולי החלק הקשה ביותר לעיכול עבור הפרשנים המסורתיים. בסוף השיעור נדבר על עבודת ה' המיוחדת ל`משיגי האמיתות` – אותם אנשים שהגיעו לפסגת הפירמידה הדתית על פי הרמב`ם. מורה נבוכים
הרב חיים נבון עולמם הרוחני של משיגי האמיתות בשיעור הקודם למדנו על ההבחנה החדה שהבחין הרמב`ם בין עולמם הרוחני של אנשי ההמון, העסוקים ברכישת דעת, לבין עולמם הרוחני של היחידים המעולים, משיגי האמיתות, שכבר הגיעו להכרת האמת השלמה, ומעתה הם חוזרים והוגים בריבון העולם מתוך להט דתי נלהב. בשיעור זה נעמיק ונחדד את המיוחד בעולמם הרוחני של משיגי האמיתות. מורה נבוכים
הרב חיים נבון חסד, משפט וצדקה: השלמות העליונה – ידיעה או עשייה מוסרית? נסיים את לימוד ספר מורה נבוכים בסוגיה התופסת מקום מרכזי בשני הפרקים האחרונים בו: מהי השלמות העליונה של האדם? מורה נבוכים
הרב חיים נבון משנת הרמב"ם לדורנו נסיים את מסענו אל ספר מורה נבוכים של הרמב`ם בדיון על הרלוונטיות של משנתו בתקופתנו. מורה נבוכים
הרב משה טרגין לשון הרע האם קיים איסור לדבר לשון הרע בפניו של האדם שעליו מספרים? מהו בדיוק ההיתר של `באפי תלתא`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תחמוד (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תחמוד(ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין גניבת דעת מהו איסור גניבת דעת? האם זהו איסור דאורייתא או דרבנן? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שקר ודרכי שלום התורה מצווה `מדבר שקר תרחק`, אך שקר הותר מפני דרכי שלום ובמקרים רבים נוספים. כיצד יש להבין את מחלוקת בית שמאי ובית הלל בנושא `כיצד מרקדים לפני הכלה`? מתודולוגיה
הרב שלמה לוי הלכות לשון הרע ורכילות (א)
הרב שלמה לוי הלכות לשון הרע ורכילות (ב)
הרב שלמה לוי הלכות לשון הרע ורכילות (ג)
הרב שלמה לוי מחוסרי אמנה

עמודים