שבועות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי קדושת ישראל עיקרון יסודי קובע כי כל קדושה נובעת מחיבור למקור הקדושה, כלומר לקב`ה. לאור זאת, ניתן להניח כי קדושת עם ישראל נובעת מהיותם עבדי ה' בגופם. יסוד זה בא לידי ביטוי בכמה סוגיות הלכתיות: קבלת גרים, איסור חבלה, דין אין אדם משים עצמו רשע, ועוד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי ענייני שבועות (קריאת מגילת רות) השיעור עוסק בענייני שבועות: א. האם ישנה חובת ברכה על קריאת המגילה (מגילת רות) בשבועות (מנהג הגר`א ומנהגים נוספים), תוך דיון במקורות הברכה על קריאת המגילות השונות. ב. מהו מקור המנהג להישאר ערים בלילה והאם יש לומר תיקון. ג. דעת הגר`א שלא לשים ענפי ירק לקישוט בשבועות. קש"ת - מנהגי רבותינו
הרב שלמה ברין חג מתן תורה קש"ת - משך חכמה
הרב ניצן ברגר שבועות קש"ת - פרשת השבוע
הרב יהודה עמיטל יפתח לבנו בתורתו שיחה מפי הרב יהודה עמיטל - קובץ אודיו