שבועות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין שבועות - חתונת ישראל וקודשא בריך הוא הגמרא בחגיגה מגבילה את העיסוק במעשה מרכבה - ולמרות זאת אנו מפטירים בשבועות בפרק הראשון בספר יחזקאל. הרב משה בוחן את ההגבלה הזו ביחס לפרשיית עריות ומעשה בראשית, ובהמשך עומד על המשמעות האינטימיות של מעשה מרכבה בקשר בין עם ישראל לקב"ה. עיון בהפטרות
הרב בנימין תבורי קדושת ישראל עיקרון יסודי קובע כי כל קדושה נובעת מחיבור למקור הקדושה, כלומר לקב`ה. לאור זאת, ניתן להניח כי קדושת עם ישראל נובעת מהיותם עבדי ה' בגופם. יסוד זה בא לידי ביטוי בכמה סוגיות הלכתיות: קבלת גרים, איסור חבלה, דין אין אדם משים עצמו רשע, ועוד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי ענייני שבועות (קריאת מגילת רות) השיעור עוסק בענייני שבועות: א. האם ישנה חובת ברכה על קריאת המגילה (מגילת רות) בשבועות (מנהג הגר`א ומנהגים נוספים), תוך דיון במקורות הברכה על קריאת המגילות השונות. ב. מהו מקור המנהג להישאר ערים בלילה והאם יש לומר תיקון. ג. דעת הגר`א שלא לשים ענפי ירק לקישוט בשבועות. קש"ת - מנהגי רבותינו
הרב שלמה ברין חג מתן תורה קש"ת - משך חכמה
הרב ניצן ברגר שבועות קש"ת - פרשת השבוע
הרב אהרן ליכטנשטיין נעשה ונשמע עלינו לשאול את עצמנו באיזו מידה אישית וציבורית אנו עומדים בציפיות, ובמה עלינו להשתפר ולהתקדם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי לכתך אחרי במדבר זכו ישראל וחג השבועות חל בין פרשת במדבר לפרשת נשא. דרך התבוננות במסעות המתוארים בפרשות אלו, ניתן להגיע להבנה מעמיקה של קבלת התורה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין נמשלה התורה לאש ולמים התורה נמשלה לאש ונמשלה למים. המים מסמלים את הקמאיות של התורה, ואילו האש מסמלת את הפן היצירתי שבה. יחד עם זאת, כשם שהאש והמים הם בעלי פוטנציאל חיובי ושלילי כאחד, והשימוש בהם קובע את אופיים, כך גם התורה היא סם חיים ויכולה להפוך לסם המוות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי החשיבות שבתהליך "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה – דיינו" - מה חשיבות יש לעמידה לפני הר סיני מבלי לקבל את התורה? ננסה לענות על כך מתוך פרשתנו, הפותחת את חומש במדבר. פרשת במדבר מקרבת אותנו לחג השבועות ולנתינת התורה הנצחית, וחומש במדבר כולו עוסק במצוות שנוגעות לחיי השעה של העם במדבר. כיצד אלו מתחברים? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין מתן תורה וחג הקציר מתן תורה מקביל לחג הקציר: עם ישראל קיבל 'יבול' רציני ביותר, אך יש לו עוד הרבה עבודה לעשות עם יבול זה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחת ראשי הישיבה לשבועות - גירות פרטית וגירות לאומית הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מדבר על שני המרכיבים בגרות - הלאומי והדתי. 'עמך עמי', 'אלוקיך אלוקי', הן ביחס לגרות של אדם פרטי, והן ביחס לגרות של עם ישראל בכללה, שנעשתה בסיני. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין שבועות באספקלריה של חטא העגל מדוע לא מציינת התורה את העובדה ששבועות הוא חג מתן התורה? לחטא העגל היו השלכות רבות על קבלת התורה: שבירת הלוחות, ליווי המלאך במקום הקב`ה והצורך בקבלה מחודשת של התורה. לאחר שמתן התורה הוביל לחטא העגל, חג השבועות הוא יום של תשובה על חטא זה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין זכירת מעמד הר סיני מדוע דווקא הענווה היא תנאי לקבלת התורה? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב שבועות - מעשה מרכבה - הפטרת חג השבועות העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר. שיעורים על ההפטרות
הרב יעקב מדן משמעות כפולה בספירת העומר
רבני ותלמידי הישיבה הד עציון תורני - שבועות תשע"ח מאמרים לשבועות מאת רבני הישיבה
הרב ברוך גיגי גיורה של רות שני פנים לגרות: פן דתי ופן לאומי. הצטרפות לעם ישראל ולדת היהודית גם יחד. פרק מתוך הספר "באר מרים שבועות"
הרב יעקב מדן גיור 'אפור' במקרא ובדורנו גיור נשים במקרא ובדורנו: רות מול בת פרעה. רות ומצוות ואהבת לרעך כמוך שהתורה תלויה בה. שתי האפשרויות ללמוד במגילת רות מכוח הסוגיה ביבמות.
הרב אהרן ליכטנשטיין חִיות בעבודת ה' בחודשים האחרונים לחייו היה הרב ליכטנשטיין זצ"ל מעביר שיעור בביתו בשבתות לקבוצת תלמידים וותיקים. שיעור זה הוא האחרון שהעביר הרב זצ"ל.
ד"ר יעל ציגלר הגאולה במגילת רות פרק מתוך ספרה של ד"ר ציגלר, רות: מניכור למלוכה, מגיד, תשע"ח
ד"ר בני גזונדהייט 20: "נעשה ונשמע" מול "ושמענו ועשינו" - שתי גישות כמה פעמים בתורה מופיע שימוש בשני השורשים המפורסמים - "שמע" ו"עשה": נעשה ונשמע, שמענו ועשינו ועוד. ד"ר גזונדהייט בוחן את סדר הופעת המילים במקרים השונים, ומתוך כך מגבש תפיסה חינוכית על פי פשוטו של מקרא.
הרב יהודה עמיטל כפה עליהם הר כגיגית תפקידו היסודי של מעמד הר סיני היה לקבוע את מעמדה של התורה לדורות. בזכות מעמד הר סיני, התורה קבלה תוקף נצחי ומחייב, מעבר לשל גורם ארעי הקיים במציאות וזוהו התפקיד המשמעותי ביותר של מעמד זה.
הרב יהודה עמיטל יפתח לבנו בתורתו שיחה מפי הרב יהודה עמיטל - קובץ אודיו
הרב יעקב מדן סדרה למגילת רות בסדרה של 6 שיעורים למגילת רות לקראת חג השבועות עומד ראש הישיבה הרב יעקב מדן על הנושאים הרבים הבוקעים ועולים מתוך המגילה.
הרב יצחק עתשלום 03: אשר שם שמות בארץ

עמודים