שיחות לפרשת בהעלותך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן ויהי בנסע הארֹן המסע במדבר אינו רק מוביל את עם ישראל לארץ ישראל, אלא גם מכין אותם למעבר ממחנה השוכן בקרבת המשכן למגורים בארץ רחבת ידיים. ההכנה שנעשית במדבר נועדה לכך שעם ישראל ינכיח את השכינה בכל תחומי החיים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין הטבת הנרות חנוכה הוא הזמן שבו היטיבו לראשונה את נרות מנורת המקדש. ההטבה מתאפיינת בשתיים: מטרתה היא שיפור איכות ההדלקה והידורה, והיא פעולה מאומצת וחסרת זוהר. גם בעבודת ה' ובלימוד התורה, עלינו להשקיע ולעמול במישורים האיכותי והכמותי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין הטבת הנרות בהטבת נרות אין שכר מיידי, אלא הרבה עבודה קשה ללא תוצאה מידית. כאשר אדם לומד תורה הוא צריך לראות את הברכה בלימוד הקשה, שאינו בעל תוצאה מידית. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל מחוייבות הקב`ה מעודד את אהרן בכך שהוא זוכה להדליק את המנורה. בן פזי במדרש ב`עין יעקב` מדגיש לנו כי דווקא המחוייבות למסגרת, ולא הארועים החד פעמיים הם הגדולה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין הטבת הנרות הרמב`ם קובע כי הייתה הדלקה כפולה של מנורה. זו שבערב אינה הדלקה אלא היא הטבה. היא עבודה קשה על מנת להטיב את האור. בדומה לכך יש את לימוד התורה. כמה עמל מוכן אדם לתת למען לימוד התורה היום על מנת שיהיה תלמיד חכם בעתיד? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל מחויבות והזדהות פנימית חלשה דעתו של אהרן, כשראה את הנשיאים מקריבים מתוך ספונטניות טבעית ויצירתית, וחשש שהוא לא יוכל לפעול מתוך אותה התרוממות רוח, בגלל המחויבות שלו. כיצד נתייחס לחשש זה של אהרן? מדוע בסופו של דבר הוא זוכה לשבח כיוון "שלא שינה"? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין הנהגה קשובה לעם בסוף פרשתנו מופיע הסיפור בו מרים שחה אודות האישה הכושית שמשה לקח. סיפור זה מעורר קשיים רבים אשר המרכזי שבהם הוא כיצד מרים הנביאה, אשר מילדותה חירפה נפשה לשמור על משה ואשר לקחה חלק אקטיבי ביציאת מצרים, דברה כך על אחיה? הרב משה ליכטנשטיין מנסה לשפוך אור חדש על מהות חטאה מתוך הצבעה על דמותה של מרים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל התמודדות עם טבע האדם הקב`ה אינו משנה את טבעו של האדם, אולם הוא מוכן לשנות את הסביבה שבה נמצא האדם, כדי להקל עליו לבחור בדרך הנכונה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת בהעלותך - על ראשוניות וכוחות נעורים שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל בשר ורוח
הרב יהודה עמיטל בשר ורוח בסיפור המתאווים מה הייתה תלונתם של ישראל? כיצד סביבה רוחנית יכולה לספק פתרון לבעיות גשמיות?
הרב יהודה עמיטל חווית הראשוניות הנשיאים זוכים לחווית הראשוניות- הקרבת הקורבנות הראשונים ובכך מקנא אהרן. בראשוניות, יש יחודיות גדולה ביותר, ועל כן מצווה ה' שאת המנורה ידליקו מאש חדשה כל יום.
הרב יהודה עמיטל מחויבות
הרב יהודה עמיטל ראשוניות בחנוכת המזבח על הכוח הגדול הטמון דווקא בראשיתם של תהליכים, ובפרט - בראשית חייו של האדם.