שיחות לפרשת ואתחנן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל האתגרים החברתיים העומדים לפני מדינת ישראל חלק א' ישנה בריחה חברתית ממחויבות ועשייה של דברים רק מתוך בחירה חופשית לאותו רגע. הסכנה בכך היא התנתקות מאחריות לחברה ולמשפחה. היהדות נתנה בחירה חופשית ובמקביל `כפה הר כגיגית` ובכך דרשה מחוייבות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה על התפילה ממקורות שונים אנו למדים כי אין להאריך בתפילה כדי שלא להטריח את הציבור. אך מה ההגדרה של אריכות יתירה? מה הקצב הראוי המתבקש, ומהי הסטייה הבעייתית? כמו כן, האם האורך הרצוי שווה בכל המקומות, או שמא אורך התפילה הרצוי נמדד אחרת במקומות שונים? מהם ההבדלים בין תפילה בישיבה לבין תפילת 'בעלי בתים'? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת ואתחנן - בין קודש לחול במעמד הר סיני נדרש עם ישראל להציב עצמו במתח שבין הקודש לבין החול - מצד אחד להיזהר שלא להתקרב מדי אל ההר, ומן הצד השני לפרוש מחיי החול. עמידה זו תמשיך להיות חלק מחייהם של עם ישראל גם לאחר מעמד מתן תורה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת דברים - התורה קדמה לעולם שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)