שיחות לפרשת כי תבוא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה מצוות הבאת בכורים יחד עם מצוות מקרא בכורים מלמדות אותנו להודות לה' על אשר נתן לנו. ההודאה, שנעשית בסיכום השנה החקלאית שחלפה, מתאימה לחשבון הנפש שאנו בערב ראש השנה, החל בסמוך לקריאת פרשה זו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת ביכורים מצות הביכורים מזכירה לאדם שכל כולו תלוי בקב`ה, ובלעדיו אין לו כל קיום. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות ביכורים מצוות היכורים באה להתמודד עם השינוי הקיצוני שעוברים בנ`י בכניסה לא`י. היא באה ללמד אותם לעמול קשה על מנת ליצור, ומצד שני מחזקת את הבנתם שכל אשר יש להם הוא מאת ה'. אותה גישה קיימת גם בימים נוראים. מצד אחד תלותינו הגמורה בהקב`ה, ומצד שני אנו אלא שממליכים את הקב`ה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל כפייה דתית שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל שיחה לפרשת כי-תבוא - הכרת טובה הפרשה פותחת במצוות ביכורים. רש"י במקום כותב שהדבר נועד להטמעת ערך הכרת הטוב. הרב עמיטל זצ"ל מרחיב על מידה זו של הכרת הטוב, וטוען שבדורנו, לא עליה לבדה אמורה לעמוד אמונתנו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל משמעות הברית שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל תוך וקליפה השקר הוא סתירה ליהדות. היהדות דוגלת בקילוף הקליפות והגעה לאמת. הבצל מסמל את השקר- שתחת קליפותיו אין דבר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל על היהודים והיהדות ניתן היה לחשוב כי הקללות והברכות יגרמו לכך שעמ`י יעבדו את ה' מתוך פחד. אך זו לא המטרה. המטרה היא ליצור מערכת של קשר אמיתי שלא ניתן לניתוק. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת כי תבוא - הכרת הטוב שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן מקור לשם הדגמה