שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק א' השיעור דן בחיוב סומא בנר חנוכה לשיטת ר' יהודה שסומא פטור מכל המצוות. הדבר תלוי בשאלה האם לדעתו יש חיוב מדרבנן או פטור גמור. כמו כן אפשר להציע שהוא חייב בנר חנוכה כיוון שאף הוא היה באותו הנס. דבר זה תלוי במהות הטעם של "אף הן היו באותו הנס", וכן במהותו של פטור סומא – האם הוא הקלה על הסומא המתקשה לקיים את המצוות כפטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, או פטור הקשור לחיסרון מסוים בדעת כמו פטור חרש. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - גיטין - תוכן העניינים, מבוא לא לקט של וורטים או אוסף של הברקות מקומיות לפנינו אלא מבנה מגובש ומעוצב המנחה את הלומד ביסודות המרכזיים של מסכת גיטין.