שמחת תורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין שמחתה של שמחת תורה ביום שמחת תורה אנו שמחים מכל הכיוונים - זהו היום בו הקב"ה ועם ישראל, החתן והכלה, מתאחדים וכן היום בו אנו חוגגים את אירוסינו עם התורה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
רבני ותלמידי הישיבה הד עציון תורני לחגי תשרי תש"ף נויזלטר מלא מאמרים תורניים - נוח להדפסה.
הרב יהודה עמיטל מורשה קהילת יעקב - שיחה לשמחת תורה