שעורים אבהע"ז
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין קידושין כקניין מתודולוגיה
הרב משה טרגין תשלומי מזונות מקדימים אם האיש לא נשא את ארוסתו שנים-עשר חודשים אחרי הקידושין, הוא מתחיל לשלם לה מזונות. האם תשלומי המזונות הללו הם קנס, או שהם מעידים על תחילת חיי הנישואין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין נתינה על ידי אחר בקידושין מתודולוגיה
הרב משה טרגין דין אמירה בקידושין מה הדין כאשר האיש נותן את הכסף, והאישה אומרת את נוסח הקידושין? מהו תפקיד האמירה בתהליך קידושין? האם יש עניין מיוחד בכך שהאישה לא עושה דבר? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קידושי ביאה מתודולוגיה
הרב משה טרגין אפקעינו רבנן לקידושין הגמרא מעלה אפשרות שחכמים יכולים להפקיע רק קידושי כסף, ולא בקידושי ביאה. מהי סברת החילוק בין שני סוגי הקידושין? מהי מסקנת הגמרא? כיצד פועל דין `אפקעינהו`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פטור חתן מקריאת שמע מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור `לא תתחתן בם` ממה נובע האיסור של `לא תתחתן בם`? האם יסודו בקדושת ישראל, או בחשש מהליכה אחרי עבודה זרה? האם איסור זה חל רק על שבעת העממים, או על כל הגויים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פנים חדשות הגמרא קובעת שבשבעת ימי המשתה מברכים את שבע ברכות הנישואין רק אם באו `פנים חדשות`. מהו טעם הדין? האם חיוב הברכה מוטל רק על האנשים החדשים, או שמא הם גורמים לתוספת שמחה כללית ומחייבים בברכה את כל המסובים? משאלה זו נגזרים חלק מדיני הפנים החדשות: מי יכול להיות פנים חדשות, מי מוגדר 'חדש', מתי צריך פנים חדשות, האם קטנים יכולים להיות פנים חדשות, והאם יום השבת נחשב לפנים חדשות. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מקדש במלווה מתודולוגיה
הרב משה טרגין הגדרת קנאי מתודולוגיה
הרב בנימין תבורי ברכת חתנים מהי ברכת חתנים? האם זו ברכת השבח או ברכת המצוות? מה הכוונה בדיוק ב`פנים חדשות`? האם רק ה`פנים חדשות` יכול לברך את שבע הברכות? האם אדם שמשתתף בסעודת 'שבע ברכות' אבל אינו הפנים החדשות, יכול לעזוב באמצע הסעודה קודם שבירך את שבע הברכות? האם אדם לא מוכר מחוייב בשבע ברכות? האם שבת נחשבת כפנים חדשות? האם אשה יכולה להחשב כפנים חדשות?
הרב דניאל שרייבר ישיבה מעורבת בחתונות האם מותר לשבת מעורב בחתונה או בסעודת מצווה אחרת? מהם המקורות המדברים על ישיבה מעורבת בסעודות רגילות או בסעודות מצווה? האם יש לחלק בין בני תורה לאנשים אחרים? האם יש להבדיל בין אירועים שונים? כיצד נהגו גדולי ישראל?
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין מצוות קידושין
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות פרו ורבו ומצוות שֶבֶת (א) מה היחס בין המצווה לשאת אשה ומצוות פרו ורבו? מאיזה גיל חל החיוב?
הרב שלמה לוי הלכות יחוד
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות פרו ורבו ומצוות שֶבֶת (ב) מה היחס בין המצווה לשאת אשה ומצוות פרו ורבו? מאיזה גיל חל החיוב? המשך
הרב ברוך גיגי הגדרת איסור ייחוד מהם גדרי איסור ייחוד? האם החשש שמא יבואו לדבר עברה, או שיש מציאות ספציפית שנאסרה? מאמר זה דן בשאלות אלו ובדינים השונים הנוגעים להלכות ייחוד, על מנת להבין את יסוד האיסור.
הרב אהרן ליכטנשטיין מצות קידושין האם יש מצווה להינשא? האם יש חובה להינשא ע`י חופה וקידושין? האם ישנה הקבלה בשאלה זו לגירושין? איך משפיע הדיון בשאלת הברכה בקידושין על שאלות אלו? האם המצווה היא רק בפרייה וברייה ולא בקידושין עצמם? האם הקידושין הם רק המכשירים את מצוות פרו ורבו או שמא יש בהם מצווה בפני עצמם?
הרב אהרן ליכטנשטיין תכנון המשפחה ומניעת הריון נושא תכנון המפשחה הינו, מחד – נושא הלכתי צרוף, ומאידך – במסגרת הזו של בית הספר לרפואה – נושא בעל היבטים ערכיים ומחשבתיים מובהקים. שני צידיה של מטבע זו, באים לידי ביטוי גם בדברי הפוסקים הדנים בסוגיא זו.