תהילים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט הקדמה לסדרת השיעורים (תשפ"א) בספר תהילים נפתח בשיעור מבוא למעיין במזמורי תהילים, ונציג את כלי העבודה הבסיסיים שלנו בגישתנו לניתוח מזמור: כיצד יש לרשום את המזמור, התקבולת לסוגיה, חלוקת המזמור השלם לבתים ולמחציות. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ג)