תהילים (סדרה א)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט מזמור כז - ה' אורי וישעי מהו המבנה של המזמור? מהו ההבדל מבחינת עמדתו של המשורר, בין שני חלקיו העיקריים של המזמור? כיצד בכל זאת אפשר לשמור על אחדותו של המזמור? מה המשמעות של חיבור שני חל'קים אלו למזמור אחד? 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור קל - ממעמקים קראתיך למה נבחר מזמור זה להיאמר דווקא בהקשר של ימי אלול ועשרת ימי תשובה? מה כוונתו של המזמור, מתוך הסתכלת על חלקיו השונים והבנת יחסי הגומלין ביניהם? האם לאור הבנת המכלול כולו של המזמור (בניגוד להסתכלות על פסוקים בודדים), עדיין הוא ראוי להיאמר בימים אלו? 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור צא (א) - `שיר של פגעים` לאורך כל המזמור, מתחלפים מגוף ראשון לגוף שלישי נסתר וחוזר חלילה. למה זה קורה? איך התמודדו המפרשים עם תופעה זו? האם ניתן להתייחס לשינויי הגופים כדו שיח? אם כן, מיהם המשתפפים בדו שיח זה? כמה פעמים חוזר דו שיח זה? מדוע? 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור צא (ב) - `שיר של פגעים` ראינו בעבר שיש לחלק את המזמור לדברים של התלמיד ולדברים של הרב. מהם שתי קריאותיו של התלמיד ומה הבדלים ביניהם? מהם שני נאומיו של הרב ומהם ההבדלים ביניהם? ממה נובעים הבדלים אלו? מדוע מעוצב המזמור כדרמה? על אילו סכנות מדבר המזמור? מה מנסה המזמור ללמד אותנו? מהו ההבדל בין פחד שמים ליראת שמים? 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור קכז (א) - בין `שוא` ל`שנא` נראה שהמזמור מחולק לשני חלקים: שמאמצי האדם כשלעצמם לא יתנו פירות, אם ה' לא יהא שותף במאמציו, ובברכה שיש לאדם שנולדו לו 'בני נעורים'. מה הקשר בין שני חלקי המזמור? האם ישנו רעיון אחד שהמזמור כולו נועד לבטאו? מה פירוש הביטוי "כן יתן לידידו ש??נ?א"? לאיזה חלק של המזמור שייך ביטוי זה? 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור קכז (ב) - בין `שוא` ל`שנא` מהם הפירושים השונים שניתנו למילה "שנא"? מהו הקשר בין שני חלקי המזמור? מה הם היחסים האידיאלים בין אב לבניו על פי המשתמע מהמזמור? 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור קכח (א) - בין ` אַשְׁרֵי כָּל יְרֵא ה'` לבין ` יְבֹרַךְ גָּבֶר יְרֵא ה'` מהם הקשרים בין מזמור זה למזמור קכ"ז, ומהו השוני בתוך קשרים אלו? מה פשר המעברים מגוף נסתר לגוף נוכח, החוזרים במזמור פעמיים? האם המילה "כי" בפסוק "י?ג?יע? כ??פ??יך? כ??י ת?אכ?ל א?ש??ר?יך? ו?טו?ב ל?ך?" באה כתנאי או כברכה שתבוא למי שיגע ועמל? האם המזמור מאפיין כאן את מדותיו הטובות של ירא ה' ההולך בדרכיו, או שהוא מפרט את גמולו של איש זה? האם ניתן לחשוף במזמור קיומו של מבנה ספרותי, התואם את המקובל במזמורי תהילים אחרים? 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור קכח (ב) - בין ` אַשְׁרֵי כָּל יְרֵא ה'` לבין ` יְבֹרַךְ גָּבֶר יְרֵא ה'` מהי דרך חייו של ירא ה'? למה נזקק המשורר לדימויים של האישה והבנים לעצים? מה ההבדל בין גפן ביתית לגפן הגדלה בשדה? אילו ברכות מובטחות לירא ה' בחלק השני של הפסוק? 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור קלא - נפשי ו`אני` - מזמור קל`א על פי א`ל שטראוס סקירה היסטורית וספרותית על תולדותיו של א"ל שטראוס, ודרכו בניתוח פרקי תהילים. מהו ה'שיר' במזמור קל"א? מה המשמעות של פתיחת המזמור בפנייה לקב"ה? מהו היחס בין חלקיו של המזמור ומהי דרך ארגונם? מה משמעות הדימוי לתינוק גמול לעומת תינוק יונק? האם ניתן להפריד בין ה"אני" לבין "נפשי"? מהן ההקבלות השונות העולות בשיר? 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור ל (א) - ארוממך ה' כי דליתני סיפורו של ספר התהלים של נתן שרנסקי שליווה אותו לאורך כל שנות מאסרו בברית המועצות. למה בחר דווקא את מזמור ל' שייאמר ביום שחרורו מהכלא? למה מהווה מזמור ל' ביטוי חזק כל כך להודייתו של היחיד? מהו ייחודו של מזמורנו ביחס למזמורי הודיה אחרים בספר תהילים ומחוצה לו? 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור ל (ב) - ארוממך ה' כי דליתני מהם הקשרים הלשוניים והרעיוניים בין שלושת חלקיו של המזמור? האם הצרה המדוברת בחצי השני של המזמור היא אותה הצרה המדוברת בחציו הראשון? האם חתימת המזמור קשורה למחצית הראשונה או השניה? מה הקשר בין המזמור לבין חנוכה? 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור מד (א) - כי עליך הורגנו כל היום 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור מד (ב) - כי עליך הורגנו כל היום 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור מד (ג) - כי עליך הורגנו כל היום 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור קלז - בזכירה סוד הגאולה 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור קכו (א) - בשוב ה' את שיבת ציון 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור קכו (ב) - בשוב ה' את שיבת ציון 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור פ (א) - בין תפילה לתלונה 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור פ (ב) - בין תפילה לתלונה 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמורים קיא-קיב (א) - `סמוכים לעד לעולם` 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמורים קיא-קיב (ב) - `סמוכים לעד לעולם` - מזמור קיב `אשרי איש ירא ה' 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור קיב (ג) - אשרי איש ירא ה' 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור קד (א) - כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור קד (ב) - כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)
הרב אלחנן סמט מזמור קד (ג) - כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה א)

עמודים