תהילים (סדרה ב)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט הקדמה לסדרת השיעורים בספר תהילים (סדרה ב) מבוא לעיונים בספר תהילים המפרט כמה מעקרונות שיטת ניתוח המזמורים בקורס ומונחים שיופיעו במהלכו: שורות, בתים, תקבולות, מחציות ועוד. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור ק' – "מִזְמוֹר לְתוֹדָה" בין תהילת "כָּל הָאָרֶץ" לתהילת "עַמּוֹ וְצֹאן מַרְעִיתוֹ" מזמור ק חלק א. מה מאפיין את מזמורי התהילה בספר תהילים? כיצד יכולה החלוקה לשורות לשנות את משמעות המזמור? 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור ק' – "מִזְמוֹר לְתוֹדָה" (המשך) בין תהילת "כָּל הָאָרֶץ" לתהילת "עַמּוֹ וְצֹאן מַרְעִיתוֹ" הבדלים משמעותיים ניכרים בין שתי מחציותיו של מזמור ק. בחינת המזמור מעלה כי זהו מזמור תהילה לימי אחרית הימים. הגאולה מעוררת את הקריאה הן לעמים כולם והן לעם ישראל להלל את ה', כל אחד מהם בדרכו שלו. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור ק' – "מִזְמוֹר לְתוֹדָה" – נספח כותרת המזמור ושימושיו בסדר התפילות מה משמעות כותרת מזמור ק – מזמור לתודה – וכיצד השפיעה פרשנות זו על השתלשלותו של מנהג אמירת 'מזמור לתודה' בקהילות ישראל. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמורים צ"ה–ק' – שישה מזמורי תהילה מזמור ק' שייך לקבוצה בת שישה מזמורי תהילה המקיימים קשרים ענפים של תוכן, לשון, מבנה וסגנון. המזמור הפותח את הקבוצה ומזמור ק' החותם אותה יוצרים יחד מסגרת. קבוצה מובחנת זו נכנסה לסידור התפילה והיא נאמרת ב'קבלת שבת'. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמורים צ"ה–ק' – שישה מזמורי תהילה (– המשך) מזמור ק' שייך לקבוצה בת שישה מזמורי תהילה המקיימים קשרים ענפים של תוכן, לשון, מבנה וסגנון. המזמור הפותח את הקבוצה ומזמור ק' החותם אותה יוצרים יחד מסגרת. קבוצה מובחנת זו נכנסה לסידור התפילה והיא נאמרת ב'קבלת שבת'. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור קי"ג – "הַלְלוּ עַבְדֵי ה', הַלְלוּ אֶת שֵׁם ה'" מזמור קי"ג – "כל מקום שאתה מוצא גדולתו של ה' שם אתה מוצא את ענוותנותו" 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור קי"ג – "הַלְלוּ עַבְדֵי ה', הַלְלוּ אֶת שֵׁם ה'" המזמור הפותח את ההלל (המשך) מזמור קי"ג – "כל מקום שאתה מוצא גדולתו של ה' שם אתה מוצא את ענוותנותו" חלק ב 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור קי"ז – "הַלְלוּ אֶת ה' כָּל גּוֹיִם" המזמור הקצר בספר תהילים מזמור קי"ז הוא מזמור תהילה קצר וקומפקטי המביע בשני פסוקים רעיון שלם בסגנון עשיר. הוא מכוון, כמזמורי תהילה נוספים, לעידן שבאחרית הימים. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור קי"ז – "הַלְלוּ אֶת ה' כָּל גּוֹיִם" המזמור הקצר בספר תהילים (המשך) מזמור קי"ז הוא מזמור תהילה קצר וקומפקטי המביע בשני פסוקים רעיון שלם בסגנון עשיר. הוא מכוון, כמזמורי תהילה נוספים, לעידן שבאחרית הימים. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור קמ"ב – "אַתָּה מַחְסִי, חֶלְקִי בְּאֶרֶץ הַחַיִּים" יציאת הנפש ממסגר הבדידות מזמורי תחינה רבים יש בספר תהילים, שבהם זועק המשורר לה' שיצילנו מאויביו הרודפים אותו. מבנהו של מזמור קמ"ב מלמדנו על ייחודו בין מזמורי התחינה: דווקא זעקת המשורר אל ה' על בדידותו הנואשת מובילה אותו להכרה המנחמת כי אינו בודד וכי ה' מחסהו וחלקו. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור קמ"ב – "אַתָּה מַחְסִי, חֶלְקִי בְּאֶרֶץ הַחַיִּים" יציאת הנפש ממסגר הבדידות (המשך) מזמורי תחינה רבים יש בספר תהילים, שבהם זועק המשורר לה' שיצילנו מאויביו הרודפים אותו. מבנהו של מזמור קמ"ב מלמדנו על ייחודו בין מזמורי התחינה: דווקא זעקת המשורר אל ה' על בדידותו הנואשת מובילה אותו להכרה המנחמת כי אינו בודד וכי ה' מחסהו וחלקו. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור י"א – "אֵיךְ תֹּאמְרוּ לְנַפְשִׁי: נוּדִי הַרְכֶם צִפּוֹר..." פולמוס תיאולוגי ומעשי במזמור תהילים בחלקו הראשון של מזמור י"א מביא המשורר בהרחבה את דברי חבריו המייעצים לו לנדוד ממקומו מפני תגרת ידם של הרשעים. בחלקו השני מתפלמס המשורר עם תפיסתם ופורש בפירוט את תפיסתו התיאולוגית המתנגדת לדבריהם. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור י"א – "אֵיךְ תֹּאמְרוּ לְנַפְשִׁי: נוּדִי הַרְכֶם צִפּוֹר..." פולמוס תיאולוגי ומעשי במזמור תהילים (– המשך) בחלקו הראשון של מזמור י"א מביא המשורר בהרחבה את דברי חבריו המייעצים לו לנדוד ממקומו מפני תגרת ידם של הרשעים. בחלקו השני מתפלמס המשורר עם תפיסתם ופורש בפירוט את תפיסתו התיאולוגית המתנגדת לדבריהם. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור י"א – "אֵיךְ תֹּאמְרוּ לְנַפְשִׁי: נוּדִי הַרְכֶם צִפּוֹר..." נספח פרשני בחלקו הראשון של מזמור י"א מביא המשורר בהרחבה את דברי חבריו המייעצים לו לנדוד ממקומו מפני תגרת ידם של הרשעים. בחלקו השני מתפלמס המשורר עם תפיסתם ופורש בפירוט את תפיסתו התיאולוגית המתנגדת לדבריהם. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור קכ"א – "אֶשָּׂא עֵינַי אֶל הֶהָרִים" מזמור ברכת הדרך המזמור השגור על לשוננו מתפרש כדו-שיח בין אדם היוצא לדרך כשהוא מלא חששות, ובין חברו המברכו ומחזק את ביטחונו בה' תוך שהוא מרומם את תודעתו הדתית. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור קכ"א – "אֶשָּׂא עֵינַי אֶל הֶהָרִים" מזמור ברכת הדרך (המשך) המזמור השגור על לשוננו מתפרש כדו-שיח בין אדם היוצא לדרך כשהוא מלא חששות, ובין חברו המברכו ומחזק את ביטחונו בה' תוך שהוא מרומם את תודעתו הדתית. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור י"ג "עַד אָנָה ה'... הַבִּיטָה עֲנֵנִי ה'... אָשִׁירָה לַה'..." מתלונה לתחינה ומתפילה לתהילה מזמור י"ג הוא דוגמה נדירה למזמור בעל שלושה חלקים ההולכים ומתקצרים. הוא פותח בתלונת היחיד המתגלגלת לתחינה אשר מתהפכת לשירת תהילה. התהליך שעובר המשורר במהלך חמישה פסוקים מפתיע ומפליא ועיוננו בא לבארו. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור י"ג "עַד אָנָה ה'... הַבִּיטָה עֲנֵנִי ה'... אָשִׁירָה לַה'..." מתלונה לתחינה ומתפילה לתהילה (המשך) מזמור י"ג הוא דוגמה נדירה למזמור בעל שלושה חלקים ההולכים ומתקצרים. הוא פותח בתלונת היחיד המתגלגלת לתחינה אשר מתהפכת לשירת תהילה. התהליך שעובר המשורר במהלך חמישה פסוקים מפתיע ומפליא ועיוננו בא לבארו. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור כ"ב – "אֵ-לִי אֵ-לִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי" תלונה, תחינה והודיה מזמור כב הוא מזמורו של היחיד המתלונן נואשות על כך שה' עזבו בשעת שפל קשה. אולם במהלך המזמור חל שינוי במצבו והוא הולך ומתרומם עד לשיא של הודיה על הצלת ה'. שלושה חלקים במזמור: תלונה, תחינה והודיה. כל חלק שומר על עצמאות חלקית, ומביע בעצמה את הלך רוחו של המשורר, כאשר קווי קישור עדינים מקשרים את שלושת החלקים לכדי מזמור אחד. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור כ"ב – "אֵ-לִי אֵ-לִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי" תלונה, תחינה והודיה - נספח זהו נספח לעיון כ"ב (הנאמר בתפילת פורים), הדן בקשר שבין המזמור לפורים. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור כ"ב – "אֵ-לִי אֵ-לִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי" תלונה, תחינה והודיה (– המשך) מזמור כב הוא מזמורו של היחיד המתלונן נואשות על כך שה' עזבו בשעת שפל קשה. אולם במהלך המזמור חל שינוי במצבו והוא הולך ומתרומם עד לשיא של הודיה על הצלת ה'. שלושה חלקים במזמור: תלונה, תחינה והודיה. כל חלק שומר על עצמאות חלקית, ומביע בעצמה את הלך רוחו של המשורר, כאשר קווי קישור עדינים מקשרים את שלושת החלקים לכדי מזמור אחד. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור כ"ב – "אֵ-לִי אֵ-לִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי" תלונה, תחינה והודיה (– המשך)(חלק אחרון) מזמור כב הוא מזמורו של היחיד המתלונן נואשות על כך שה' עזבו בשעת שפל קשה. אולם במהלך המזמור חל שינוי במצבו והוא הולך ומתרומם עד לשיא של הודיה על הצלת ה'. שלושה חלקים במזמור: תלונה, תחינה והודיה. כל חלק שומר על עצמאות חלקית, ומביע בעצמה את הלך רוחו של המשורר, כאשר קווי קישור עדינים מקשרים את שלושת החלקים לכדי מזמור אחד. חלק אחרון למזמור זה. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור פ"ב "עַד מָתַי תִּשְׁפְּטוּ עָוֶל... יִמּוֹטוּ כָּל מוֹסְדֵי אָרֶץ" (ב; ה) מזמור פ"ב הוא מזמור תוכחה לשופטי הארץ, אשר במשפטם הם אחראים לקיומה של הארץ או לחורבנה. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)
הרב אלחנן סמט מזמור פ"ב (– המשך) "עַד מָתַי תִּשְׁפְּטוּ עָוֶל... יִמּוֹטוּ כָּל מוֹסְדֵי אָרֶץ" (ב; ה) מזמור פ"ב הוא מזמור תוכחה לשופטי הארץ, אשר במשפטם הם אחראים לקיומה של הארץ או לחורבנה. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ב)

עמודים