נטיעה וזריעה ערב שביעית

  • הרב ברוך גיגי

download