נקיות מלשון הרע ונקימה ונטירה

  • הרב יעקב מדן

download