סיום מידת הזהירות והקדמה למידת הזריזות

  • הרב יעקב מדן

download