סירובו של מרדכי לכרוע - גאווה לאומית

  • הרב יעקב מדן

download