סליחות בישיבת הר עציון עם הרב עמיטל זצ"ל והרב ליכטנשטיין זצ"ל

  • הרב יהודה עמיטל
שיחה לפתיחת תקופת אמירת הסליחות, מאת ראש הישיבה הרב יהודה עמיטל זצ"ל. לאחר מכן, אמירת הסליחות.