עבודה בלילה

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

יומא דף כז – עבודה בלילה

בסוגייתנו מובא מאמר של רבי יוחנן בעניין סידור עצי המערכה על ידי זר:

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: זר שסידר את המערכה חייב.

לדבריו, מי שאינו כהן שסידר את עצי המערכה חייב מיתה בידי שמים; רבי זירא מקשה על כך:

וכי יש לך עבודה שכשירה בלילה ופסולה בזר?

רוב העבודות שנעשות במקדש חייבות להיעשות דווקא ביום; לדעת רבי זירא עבודה שנעשית בלילה אינה חשובה כשאר העבודות שכשרות להיעשות רק ביום. רש"י על אתר מבהיר את החסר - לדעת רבי זירא ניתן לבצע עבודה שנעשית בלילה גם על ידי מי שאינו כהן.

הקושי בדברים אלה הוא שעל פי האמור בפשט התורה (ויקרא ו, ב), הכהנים הם אלו שמצווים לסדר את עצי המערכה:

צַו אֶת אַהֲרֹן וְאֶת בָּנָיו לֵאמֹר זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה הִוא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה עַל הַמִּזְבֵּחַ כָּל הַלַּיְלָה עַד הַבֹּקֶר וְאֵשׁ הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ"

רבי יום טוב אשבילי וראשונים נוספים פירשו שאם זר סידר את המערכה, היא פסולה להקרבת קרבנות. לכן, נראה לומר שר' זירא לא התכוון לומר שזר כשר בסידור המערכה כפי שנאמר לעיל אלא שהוא רק רצה לדחות את דברי רבי יוחנן שמי שעשה כן חייב מיתה. עוד ניתן לומר, שלפי תפיסה זו, האמור הוא רק במה שהתורה הכשירה את העבודה בלילה אולם זר שעשה עבודה חשובה בלילה כמו ניסוך המים – שלדעת כמה מהראשונים כשר בלילה, או נסכי יין הבאים בפני עצמם, יהיה חייב גם לדעת רבי זירא.

הרב ירון בן צבי