SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

עדותו של הרב עמיטל זצ"ל על השואה

  • הרב יהודה עמיטל
"ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם רחמתיך אמר גואלך ה'." (ישעיהו נ"ד)
את מילותיו אלה של הנביא ישעיהו היה שר מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל כביטוי לרגשות לבבו על שעבר עליו בשנות האימה.
הרב הוסיף לניגון את המילים מספר תהילים:
"זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת א-לוהינו".
היום בערב (רביעי) ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה בשעה 20:30 נשדר בערוץ היוטיוב של הישיבה את סיפורו של הרב עמיטל. חלקים מעדותו של הרב יהודה עמיטל שניתנה לפרויקט התיעוד של סטיבן ספילברג, בצירוף עם כמה קטעים נוספים מאירועים בהם דיבר הרב עמיטל על השואה. את הסרט ערך אביחי רייך לפני כמה שנים, והיום הוא מצורף יחד עם כתוביות לנוחיותכם.
לאחריו תשודר שיחתם של הרב שלמה ברין ופרופ' דניאל רייזר מהחוג למחשבת ישראל במכללת הרצוג: 'השואה - באיזו פלנטה?'
מוזמנים.
 
פלייליסט ליום השואה לזכרם של ששת המיליונים, קדושי ישראל