עלון שבות גליון 12

  • רבני ותלמידי הישיבה

כ"ו שבט התשל"א

על הפרק

פרשיות השבוע – בהן מצטווים בני-ישראל על בנין המשכן – פותחות בדבר ה' אל משה: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי".

תנאי יסודי והכרחי לבנית המשכן ולהשראת השכינה בישראל – למד מכאן האדמו"ר ר' אברהם מסוכצ'וב – הוא נדיבות הלב, האהבה הלוהטת והכסופים העזים להגיע לקדושה. אהבה הבאה, לא מתוך צו, אלא מרצון פנימי טוב. ומתוך כך, נבנה המשכן, ושכינה שורה בישראל.

"ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם". בתוכו לא נאמר אלא בתוכם – מכאן, אמר הר' מקוצק, שחייב כל אחד ואחד לבנות משכן בלבו, והקב"ה שוכן בתוכו. וכך היה דורש גם האדמו"ר ר' מ"מ מאמשינוב, שיש חיוב להכניס את הקדושה לבית הפרטי, ואז יהיה הוא משכן ה'.

חיוב בניית המשכן אינו כללי בלבד. חיוב פרטי הוא על כל אחד ואחד מישראל. אותה כמיהה לקדושה הדרושה לבניית המשכן, היא צריכה גם להכניס את הקדושה לאדם גופו. גם אם אין אדם זוכה להמצא בקדושה – הרי אם תוכו מלא קדושה, הרי למעשה שרוי הוא בקדושה.

אם העוזבים את הישיבה לתפקידים הכרחיים – אין ביכלתם למצוא מקום תורה וקדושה כבית המדרש, ויש בלבם כמיהה כנה לאווירה זו – הרי שזו תמצא להם אם ישרו אותה בתוכם פנימה.

זו הקריאה הנקראת אליכם עתה,

ולכו בכח זה!

אליהו בלומנצווייג

 

עוד בעלון:

לפרשת השבוע - "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" / אלחנן בן-נון

"משנכנס אדר..." / אליהו בלומנצוייג

משכן ומקדש / יוסף אביבי

מיגו נגד אנן סהדי / הרב גדעון פרל

הנאה מתנור חימום שהודלק בשבת / הרב יהודה עמיטל

בלכתך בדרך