עלון שבות גליון 4

  • רבני ותלמידי הישיבה

ו' ניסן תש"ל

הדים מהישיבה

לספוק הסקרנות נספר תחילה על מצב "קרית הישיבה" המפוארת. מזה שבועיים שהמנוף שבנה את הבתים יצא מן האיזור לאחר שכל השלדים של המבנים עומדים. כמובן שהבעיה הנוכחית היא עבודות הגמר שהן החלק המסובך והאחרון שבכל מבנה. בשעה זו עוסקים במרץ במערכת הביוב, טייחים עובדים וכבר סיימו את מרבית הדירות, ורצפים נכנסו והחלו בעבודת-הרצוף. במקביל עוסקים כבר זה זמן גם באינסטלציה ובחשמל בתוך הבתים, ואילו מבחוץ עובדים בשני המקלטים. כמה עבודות שעוד לא התחילו בהן מדאיגות והן – הגדר והתאורה, חיבורנו לרשת החשמל או לגנרטור (ולצורך זה יש להקים מבנה טרומי קל לחשמליה) והתקנת המערכות המסובכות שבמטבח. צרפו לכך את בעיות המים הקשות שמתעוררות ותקבלו תמונה מלאה על הקשיים העומדים בפנינו. בינתיים סיכמנו עם כפר-עציון על פינוי האכסניה ב-ט' אייר, ואז אי"ה נכנס למקומנו המיועד בכל מצב, גם אם יהיה צורך באילתורים פרטיזניים שונים.

ובתוך הישיבה – שבת זכור ופורים סייעו לדבוק חברים על-ידי שמחה כדת. להתרממות הגוף והרוח סייעו מדן, רענן, רמי, שחור, יוסי, ושריאל שהופיעו בליווי כבד מלפנים ומאחור. נוסף לכך אנו זוכים לאחרונה לביקורים של קרש ושל שחק, של יאיר ושל עוזי – כל אלה בחינת רמזים למה שיתחדש כאן בקיץ עם פגישת המחזורים. האוירה בישיבה טובה יחד עם דריכות לקראת הגעלת כלים וסדר פסח, אולם "סוף הזמן" אינו נוגס כל-כך הרבה כמקובל, והרפיון פחות מורגש.

ביוזמת כמה חברים מתארגן סיור בין 3 ימים באיזור במסגרת בי"ס שדה.

משנתלכד שוב בקיץ לישיבה בת שבעים בחורים לערך, נפתח כנראה במסכת בבא קמא, כשהלימוד בעיון יתרכז דוקא בחלקה השני – מפרק שביעי ואילך.

ישמור ה' צאתכם ובואכם

יואל בן נון

עוד בעלון:

 

מ"החדש הזה לכם" עד "שיר השירים אשר לשלמה" / יואל בן נון

על גאולתנו ועל פדות נפשנו / חנן פורת

תורת המנחה / הרב יהודה שביב

בעניין תופס לבעל חוב / הרב גדעון פרל

כיפי דעכו / יואל בן נון

שו"ת בהלכה / הרב יהודה עמיטל / היוצא למארב, כיצד יערוך סדר ליל פסח? / הרב יהודה עמיטל