עלון שבות גליון 43

  • רבני ותלמידי הישיבה

תוכן העלון

מכתב לקו / עדין שטיינזלץ

בענין קול בתפילה (א) / הרב אהרן ליכטנשטיין

בדין נשים ב"בל יקרחו" / ר' יוחנן שפר

שו"תים[1] בענינא דיומא / הרב יהודה עמיטל

* רשת הסוואה לענין מחיצה

* בדין ברכה מעין שבע בליל שבת

* כמה מדיני מקום פטור

גליון לעיון בפרשת השבוע – פרשת וישב / נחמה ליבוביץ

סיני במקרא / פרופ' יהודה אליצור

השבוע לפני חמש שנים / מתוך יומנו של ישעיהו יחיאלי

תא שמע

בחוג המשפחה

– מהנעשה והנשמע במטבח (על פי ר' משה דוד)

התפריט היומי - כרגיל, ובכמויות המתאימות – כתורתם כן אכילתם.

שבע ברכות - ערכנו כ-20 שולחנות עם מפות לבנות וכל טוב עבור החתן מר עמוס והשמחה והרקודים הלבביים נמשכו השעות המאוחרות בלילה.

אורחים - תלמידי ישיבת הדום תפסו שולחן אחד שבוע אחד בחדר האוכל

בעיות ובקשות

פנחס ברגמן (2071/ג') מבקש לברר עבורו

א) מדוע יש לשמור על טהרת אפר פרדה אדומה, מדוע בכלל אפר מקבל טומאה?

ב) חדשות מזג האוויר בבקשה...

ג) ד"ש לכל החבר'ה

ד) מדוע אברהם ביטנסקי לא ענה על הגלויה שלו?

מישיבת הר עציון סניף פאיד, אפריקה – כותב שמואל קרש (2188/ג') שפרט למאמרים כדאי לצרף לעלון גם גלויות...

הבודדים ביחידותיהם: אלי רוזנטל (1456/ג') ועוזיאל פרידליך (2396) מוסרים ד"ש לכולם. אלי פורגס (2551/ט' מס"ת) שהבטיח ב"נ מאמר בעד העלון הסתפק בינתיים בהערה קצרה, שמוזיקנט נמצא אמנם באותו דואר צבאי – כמוהו, אך ללא תוספת אותיות. אלי שחק (2188/ג') רוצה להודיענו כי כתובתו של שמואל וולק היא ד.צ. 2424. הוא יקבל אי"ה, את העלון מכאן ולהבא. כמובן שהוא מוסיף ד"ש לכולם. אברהם ויספיש (2322) שהיה אחד המבקרים בישיבה בחופשתו, שלח לנו בגלויתו מספר שאלות הלכתיות. על אחת מהן דומני, כבר ענינו בגליון זה – ועל השאר נשתדל בע"ה לקבל תשובות ולפרסמם. יעקב מדן ונפתלי רייכנר הנמצאים יחד (2790/ד'), מרגישים מצוין ומתגברים על הקור. ממקומם נשקף נוף נפלא – ניתן לראות משם בקלות את דמשק. יעקב מבקש שישלחו בחבילות העלונים גם זמן ללמוד...

זאב ויטמן (2933/מ'), הנמצא בקורס מט"קים, שלח אלינו, כעוד 20 אחרים, את הערותיו על העלון. אנו מצפים שרבים יותר יעשו זאת. חשוב לנו לדעת על מה לשים דגש. ואם בזאבים עסקינן – הרי כתובתו של המט"ק זאב שחור היא 2508/ב' (תקון טעות). פרחי מט"קים אחרים הם: יוסי קליין – אשר נפצע פעמים במשך המלחמה (י"א: שלשה) ובכל פעם ברח חזרה למלחמה – עכשו הוא בע"ה, בריא והולך ומתמט"ק עם מנחם דומב, עדי מינץ, ומשה רון (זינגר).

שמעון ריין בקר במשך כמה שעות. שזוף ובאזרחית.

לפנות בקר (2:30) התקשרו רמי ינאי, מיכאל שטיג ונחליאל דיסון ומסרו ד"ש לכולם. דובי הרמן, שקבל את הטלפון בישיבה, בקש מקמי להשמיע קטע מחזנות קבלת שבת.

גדי לוי מעדכן את כתובתו 2015/נ'6. ישראל ויזן שאף הוא במבקרים, קבע שני סדרים בסוכה וסדר שלישי בשונות.

נסיים קטע זה במבקר סטטי (לשלושה שבועות בשלב זה). חגי שרלין חזר ללמו בישיבה.

מלאכי אלוקים ידודון ידודון

קבוצת מבקרים מיוחדת במינה סיירה אתמול בגוש עציון בפקודו של חנן פורת. היתה זו קבוצת הפצועים המחלימים בבית ההבראה של "מעלה החמישה". איצו קליין יכנס ל"שפוצים אחרונים" (כדבריו) במחלקה הכירורגית בביה"ח ברחובות – כל זאת בימים הקרובים. ברל'ה שטרן מקבל טיפולים מפעם לפעם ב"הדסה". הוא עומד לעבור לבית הבראה במדרשת רופין. יהודה שוורץ חזר לבי"ח רמב"ם לשם טפול קצר. כולם מרגישים מצויין. להתראות.

משלוח חוברות

המערכת של הירחון "בעצם" הודיעה לנו שהם מוכנים לשלוח ירחונים בחנם לכל חייל שיבקש. למטה זו הכנו גלויה עם הכתובת של "בעצם" וע"י כך תוכל להודיע על רצונך לקבל את הירחון.

כמו כן כל חייל יכול להשיג בחנם חוברות על ענינא דיומא מהמחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך. מי שמעונין בזה יכול להודיע להם בעזרת הגלויה שהכנו למטרה זאת.

להתראות.

 

[1] תגובתו של ר' מאיר מדן לכותרת זו התפרסמה בעלון שבות שנה ה' גיליון ט"ו