עלון שבות גליון 5

  • רבני ותלמידי הישיבה

ד' אייר תש"ל

שלום רב לכלכם!

אחרי חופשת הפסח, שכשבועיים ממנה הוקדשו ל"מבצע פסח" – חזר צבור הלומדים לישיבה. רב החברה היו מפוזרים בעת ה"מבצע" לארך הבקעה, ומקצתם על גדות התעלה. ראוי לציין שרובם ככולם נהנו מה"מבצע" ובמיוחד מליל הסדר. יש ש"זכו" במטחי-אש חמים, אך בסייעתא דשמיא חזרו כולם בריאים ושלמים.

בישיבה – אנו ממשיכים למעשה את הזמן הקודם ועוסקים עדיין במסכת גיטין. עם קבוץ כל ה"נפזרים" בקרוב, נתחיל אי"ה בפרק שביעי בבבא קמא.

התקוות המרובות לעלות למקומנו החדש בט' אייר התערערו בעקבות קשיים אחדים שנערמו בדרך העליה. מבחינת המבנים אמנם אין כמעט עכובים, והבנינים בהם אנו עתידים להשתכן – כבר מסוידים ומרוצפים, ועוסקים עתה בצביעת החלונות והדלתות. אולם למרות כל זאת, הבעיות שהתעוררו בענין גדר הבטחון והתאורה יאחרו כנראה את תאריך העליה ונאלץ להצטמצם במקומנו הקודם גם עם החוזרים מהצבא.

אנו מצפים לשובם הקרוב של הטירונים והגדודאים, ועל כן נראה שגליון זה של "עלון שבות" יהיה אחרון בסדרה זו. אנו מקווים שהצלחנו לשמור במסגרת זו על קשר רוחני הדור בין הלומדים בישיבה לבין אוחזי הסיף. נשתדל להמשיך בכך בקיץ, כשהמחזור החדש יגיע לטירונות.

נאחל לשבים אלינו ברכת ברוכים הבאים, ולכלם גם יחד – למוד פורה!

אלי בלומנצווייג

 

עוד בעלון

 

תורה ומצוות במקדש / יואל בן נון

קביעת יום טוב ואמירת הלל ביום העצמאות / יואל עמיטל

קבלת שבת מפלג המנחה / הרב יהודה עמיטל