עלון שבות גליון 96

  • רבני ותלמידי הישיבה

בצאת העלון

"בשבעה עשר בסיון אחידת מגדל צור. זו קיסרי בת אדום שהיא יושבת בין החולות והיא היתה יתד רעה לישראל בימי יונים וכשגברה יד בני חשמונאי כבשום והוציאום משם והושיבו ישראל בתוכה ואותו היום שכבשוה עשאוה יום טוב" (מגילת תענית , פרק ג')

חז"ל בדרשותיהם זיהו את האבות עם הבנים מידותיהם של האבות הינם דוגמא לבנים, קורותיהם של האבות, מאורעות חייהם, הצלחותיהם וכישלונותיהם זהים עם מה שקרה לבנים, וכל אשר ארע לאבות ישוב ויקרה לבנים:

"ולכן יאריכו הכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים אין בהם תועלת, וכולם באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא המקרה לאחד משלושת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו... לא נפל מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים" (רמב"ן על התורה, פרשת לך לך)

יש לראות את קורות האבות כסימן העתיד. וכך אף בימים אלו זכינו לחזות שוב כי מה שארע לאבות קורה לבנים כפי שהיה בימי החשמונאים כך אף בדורנו אנו נכבשה צור בי"ז בסיון. ודברי הנביא יחזקאל (כ"ז):

"לכן כה אמר ה' הנני עליך צור והעליתי עליך גוים רבים כהעלות הים גליו ושחתו חומות העיר והרסו מגדליה וסחיתי עפרה ממנה ונתתי אותה לצחיח סלע... מותי ערלים תמותו ביד זרים כי אני דברתי נאם אלוקים"

שבו וחזרו על עצמם בימים אלו. מעשי האבות בתקופת החשמונאים ויחזקאל נשנו שוב בימים אלו. ושוב זכינו כולנו לראות את ישועת ה' הגדולה.

" אמר ר' יהושע דסכנין סימן נתן לו הקב"ה לאברהם שכל מה שארע לו אירע לבניו. כיצד בחר באברהם מכל בית אביו שנאמר: אתה הוא ה' האלוקים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם (נחמיה ט'). ובחר בבניו משבעים אומות שנא' : כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך וכך בחר ה' אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר כלפני האדמה (דברים י"ד) ... אברהם נזדווגו לו ארבעה מלכים אף לישראל עתידין כל המלכים להתרגש עליהם שנא': למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק ואומר יתייצבו מלכי ארץ רוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו (תהילים כ') . מה אברהם יצא הקב"ה ונלחם בשנאיו שנא': מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו יתן לפניו גויים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו (ישעיהו מ"א) אף כך עתיד הקב"ה לעשות לבניו שנא' ויצא ה' ונלחם בגויים ההם כיום הלחמו ביום קרב (זכריה י"ד)" (תנחומא פרשת לך לך)

חדשות מהחזית ומהעורף

שניים מתלמידי הישיבה לכדו במו ידיהם את מנהיג השמאל הלבנוני וליד ג'ונבלט בארמונו.

תלמידי שנה ג' לחמו במשך כל שבוע הלחימה בקו הראשון ושמחנו לשמוע שהפלוגה יצאה ללא נפגעים. כמו כן הטנק של יהודה בן דור ירט מסוק באמצעות נשק קל.

הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א גויס למילואים ואף קראנו בעיתונות "ראש ישיבת אלון שבות עם הלוחמים בקו הראשון... בעיות הלכתיות המעוררות בתנאי מלחמה הועלו על ידי הלוחמים בפגישתם בשדה עם הרב אהרן ליכטנשטיין ראש ישיבת אלון שבות...".

התקבלה גלויה מהמ"פ יובל שרלו הכותב: "איכשהו בעזרת ה' יתברך יצאתי חי מכל העסק הזה ומקוה לחזור מהר ובריא, היה קשה מאד..."

מזל טוב למשפחת גריידי להולדת הבת נעמה.

בשבת פרשת "שלח לך" נחוגה הבר מצווה של אמיתי שביב. במוצ"ש נערכה מסיבת מלווה מלכה בהשתתפות משפחת הרב שביב ותלמידי הישיבה.

במשך השבוע האחרון נאספו בישיבה מעל 100,000 לירות, בהם קנינו משניות קהתי, גמרא פרק המפקיד, תהילים בפורמט קטן לכל חייל, אוכל ועוד. המתינו בסבלנות, זה יגיע אליכם.

מזל טוב למשפחת שריג להולדת הבן יאיר.

כל תלמידי הישיבה מצפים מאד לשמוע מכם. לכן השתדלו לכתוב לישיבה בעזרת הגלויות המצורפות לעלון.

חזקו ואמצו.

יוסי.

עוד בעלון

"כי אשב בחושך ה' אור לי" / הרב יהודה עמיטל

צור וצידון בנחלת אשר / הרב יואל בן-נון

גדרי הערבות ההדדית בשנים שלוו / אוחנה מרדכי

ימתיק את סודנו / צביקה ולדמן

"ומשרתו יהושע בן-נון נער" / רוני גרוס

הביטו אל צור חוצבתם – עיונים בפרשת לך לך / הרב יהודה שביב

ידיעות מהעיתון