ערב השקת הספר "קדושת אביב"

  • רבני ותלמידי הישיבה
מוצגת פה שיעור הראשון מערב השקת הספר "קדושת אביב" של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין, על קדושת המזבח, מפי הרב משה ליכנטשטיין.
לשאר המשתתפים, הרב ש"י ליכטנשטיין (ראשית ואחרית דבר למלאכת "קדושת אביב), ד"ר אלי חדד (קדושה: חוויה ותבונה), ורב חיים נבון ורב תמיר גרנות (דו-שיח: האם יש סיכוי לקדושה), עיינו כאן.
 
 

download
07/12/17