עשרת בני המן והכאה בהמן

  • הרב יוסף צבי רימון

download