פותחים בגנות ומסיימים בשבח

  • הרב בנימין תבורי

הרב סולוביצ'יק הביא הרבה דינים ששייכים בסיפור יציאת מצרים בליל הסדר ולא בזכירת יציאת מצרים היומיומית. אבל ישנם גם דברים ששייכים בזכירה ולא בסיפור.


download