פרק ג' - מלשינותו של המן והקדמת שקלי ישראל

  • הרב יעקב מדן

download