פרק ד - הצעת המן ותוכניתו של מרדכי

  • הרב יעקב מדן

download