פרק ל משנה ב היחס בין הכוונה והמעשה

  • הרב יעקב מדן

download