פרשת וארא, קורות משה עד יציאת מצרים

  • הרב יעקב מדן

download