פרשת ויצא - יעקב ורחל

  • הרב יואל בן נון

יעקב ורחל

כיצד לא הבחין יעקב שהכלה המובאת אליו היא לאה ולא רחל? איך הצליח לבן לרמות את יעקב? מדוע רחל, שבלי ספק ידעה על מעשי אביה, לא גילתה לאהובהּ כי היא מוחלפת?

במישור הגמול האלוקי - המרמה של לבן כלפי יעקב אינה אלא מידה כנגד לאותה תחפושת שבה עמד יעקב במרמה אל מול יצחק אביו כדי לקבל את הברכות. ואכן, מדרש תנחומא מתאר דו-שיח חריף בין יעקב לבין לאה לאחר חתונתם: הוא מכנה אותה "בת הרמאי", והיא עונה לו: "ואתה - למה רימית את אביך?!". יעקב היה עסוק כל-כך בהתרגשותו ובאהבתו לרחל, עד שלא נתן דעתו לשים לב מי הכלה המובאת אליו. כך שילם לו הקב"ה את גמולו על המרמה שרימה את אביו.

מדוע רחל השלימה עם מציאות זו, ולא גלתה ליעקב על המרמה? אכן, הכתוב אינה מספר שרחל אהבה את יעקב כפי שהוא אהב אותה, אך בכל זאת - היא נישאה לו כעבור שבוע. גם אם אהבתו של יעקב הייתה יוקדת הרבה יותר מאהבתה של רחל, מדוע היא שתקה?

חז"ל הסבירו כי רחל שיתפה פעולה עם לבן, ומסרה ללאה את הסימנים שנקבעו בינה לבין יעקב. גם היא, כמו אביה, לא רצתה להשאיר את לאה גלמודה, בלי סיכוי למצוא חתן. זהו החסד העצום של רחל: מסירת הסימנים ללאה כדי שלא להשאיר את אחותה בודדה ורווקה לנצח.

ואמנם, נישואי יעקב ורחל מהווים מודל ל'נישואין של אהבה'. בניגוד לרבקה, שגם סיפורה נפתח על הבאר, רחל אינה משקה את גמליו של יעקב אלא יעקב הוא הגולל את האבן ומשקה את צאן רחל. עבד אברהם הגיע לבאר טעון עושר גדול, ואילו יעקב הגיע חסר כל, והתאהב ברחל ממבט ראשון. נישואיהם של יצחק ורבקה הם 'נישואי ייעוד': עבד אברהם משדך ביניהם, הם כורתים ברית והאהבה תבוא אחר-כך. נישואיהם של יעקב ורחל הם 'נישואי אהבה': הם נפגשים על הבאר, ומאז לא נפרדים לנצח.

מחיר 'נישואי הייעוד' - הפער הגדול שהיה ושנותר בין יצחק לבין רבקה. מחיר 'נישואי האהבה' - הטרגדיה המתפרשת בהמשך הפרשה, בפרשות הבאות ובדורות הבאים. עד דורו של ירמיהו מהדהד בכייה של רחל, כתוצאה רחוקה של נישואין אלו: "קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מאנה להינחם על בניה כי איננו" (ירמיהו ל'). ואמנם, הנביא מסמן את הסוף לטרגדיה זו: "כה אמר ה', מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאום ה' ושבו מארץ אויב; ויש תקווה לאחריתך נאום ה', ושבו בנים לגבולם".

זהו אחד מדברי התורה של הרב יואל בן-נון המצויים בסדרת התקליטורים "שירת התורה", המציעה דברי תורה רבים על כל פרשה. להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333