פרשת וישב, למה לא שלח יוסף שליח לאביו

  • הרב יואל בן נון

download